SAĞLIK
Giriş Tarihi : 02-12-2022 12:24

AİLE ÇOCUĞUN TÜM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (SHMYO) Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Ezgi Tesir, korunmaya ihtiyacı olan çocuklar ve bu çocukların ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

AİLE ÇOCUĞUN TÜM İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASINDA BİRİNCİ DERECEDE SORUMLU

 

 

 

 

Korunmaya ihtiyacı olan çocuğun sadece anne ve babası olmayan çocuk olmadığını belirten uzmanlar, anne ve babası olsa da ihtiyaç duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun kalan, temel gereksinimleri karşılanmayan, suça sürüklenen, gerekli eğitimi alamayan, çalıştırılan, fiziksel, cinsel duygusal ve ekonomik ihmale ya da istismara açık duruma gelen çocukların korunmaya ihtiyacı olan çocuklar içerisinde sayıldığını söyledi. Çocuğun ilk sosyalizasyonu ve kimlik gelişiminin ailede başladığını belirten uzmanlar, bu nedenle çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında ailenin birinci derecede sorumlu olduğunu kaydetti.

 

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİMİNİN SAĞLANMASI GEREKİYOR

Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Uzmanı Ezgi Tesir, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nun daha erken yaşta ergin olsa bile, 18 yaşını doldurmamış kişiyi çocuk olarak kabul ederken; korunmaya ihtiyacı olan çocuğu ise “bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk” olarak tanımladığını söyledi.

 

İHTİYAÇLARI KARŞILANMAYAN ÇOCUK, KORUNMAYA MUHTAÇ OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

“Korunmaya ihtiyacı olan çocuk sadece anne ve babası olmayan çocuk değildir” diyen Sosyal Hizmet Uzm. Tesir, “Anne babası olsa da ihtiyaç duyduğu ilgi ve sevgiden yoksun kalan, temel gereksinimleri karşılanmayan, suça sürüklenen, gerekli eğitimi alamayan, çalıştırılan, fiziksel, cinsel duygusal ve ekonomik ihmale ya da istismara açık duruma gelen çocuklar korunmaya ihtiyacı olan çocuklar içerisinde sayılır” dedi.

 

ÇOCUĞUN TÜM İHTİYAÇLARI KARŞILANMALI

Çocukların ihtiyaçlarının bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini kaydeden Sosyal Hizmet Uzm. Tesir, “Yani korunmaya ihtiyacı olan çocukların bakımı ve korunması noktasında sadece fizyolojik ihtiyaçlar değil; psikolojik ve sosyal ihtiyaçların da öne çıktığını görüyoruz. Mesela sadece bir çocuğun barınacak yeri var mı, karnı tok mu, fiziksel sağlığı iyi mi sorularının değil; çocuğun eğitimsel, kişisel gelişimi, sosyal sağlığı, sorumluluk bilinci kazanması, çevresiyle iletişimi, sosyalleşmesi, sosyal aktivitelere katılımı, özgüven kazanımı gibi birçok noktanın üzerinde durulmalı” diye konuştu.

 

AİLE ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKLA YÜKÜMLÜ

Çocuğun ilk sosyalizasyonu ve kimlik gelişiminin ailede başladığını, bu nedenle çocuğun ihtiyaçlarının karşılanmasında ailenin önemli rolü bulunduğunu belirten Tesir, “Türk Medeni Kanunu’nda bulunan ‘Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur. Eşler, bu birliğin mutluluğunu elbirliğiyle sağlamak ve çocukların bakımına, eğitim ve gözetimine beraberce özen göstermekle yükümlüdürler’ ibaresi ile ailenin; çocuğun fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında birinci dereceden sorumlu olduğu ifade edilmiştir. Yani çocukların bakımı ve gözetimi dışında çocuklara eğitimleri ve sosyal gelişimleri ile ilgili rehberlik etmek, kendilerini gerçekleştirmeleri ve yaşam becerilerini geliştirme yönünde gereken desteği sağlamak da ailenin görevleri arasındadır” dedi.

 

KORUNMAYA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARDAN DEVLET KURUMLARI DA SORUMLU

Sosyal Hizmet Uzm. Ezgi Tesir, korunmaya ihtiyacı olan çocuklarla ilgili sorumluluk alanında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar geldiğini söyledi. Sosyal Hizmet Merkezleri, Çocuk Evleri, Çocuk Evleri Siteleri, Çocuk Destek Merkezlerinin öne çıkan kuruluşlar olduğunu kaydeden Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Uzmanı Ezgi Tesir, bunun yanı sıra Adalet Bakanlığına bağlı Aile Mahkemeleri, Çocuk Mahkemeleri, Çocuk Eğitim Evleri, Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumları, Sağlık Bakanlığına bağlı Çocuk İzlem Merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri, Kolluğa bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ve bunun yanında belediyelere bağlı kuruluşların da korunmaya muhtaç çocuklarla ilgili çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

 

 

AdminAdmin