FETHİYE
Giriş Tarihi : 06-03-2023 16:00

3 MART YASALARI İLE HUKUK DEVLETİNİN TEMELİ ATILMIŞTIR

3 MART YASALARI İLE HUKUK DEVLETİNİN TEMELİ ATILMIŞTIR

3 MART YASALARI İLE HUKUK DEVLETİNİN TEMELİ ATILMIŞTIR

 

Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Fethiye Şubesi Başkanı Avukat Ali Gönen; 3 Mart Devrim Yasalarının kabul edilmesinin 99. Yıldönümü nedeniyle açıklamada bulundu. YKKED Fethiye Şubesi Başkanı Avukat Ali Gönen açıklamasında “Değerli Fethiyeliler, Laik Cumhuriyetimizi kaybetmeyelim. Laik Cumhuriyet bizim her şeyimizdir. Elimizdeki değerlerin kıymetini bildim. Ama ne yazık ki Cumhuriyet' in kırıntıları ile yaşar hale geldik. Değerli Fethiyeliler... Bundan tam 99 yıl önce, 3 Mart 1924' de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen üç yasa ile hukuk devletinin temelleri atılmıştır. Bu üç yasa ile Laik Cumhuriyet'in yol haritası çizilmiştir. Bu üç yasa ile ikili hukuk uygulamasına son verilmiş, ikili eğitim sistemine son verilmiş ve üçüncü bir yasa ile de Hilafet Kurumu kaldırılmıştır. Bu sayede Laik devlet ve toplum yapımızın önü açılmıştır. Kabul edilen ilk yasanın amacı, dinin siyaset aracı olarak kullanılmasının önlenmesidir. Bu bağlamda şeriata göre karar veren mahkemeler ile Evkaf yani Vakıflar Bakanlığı kaldırılmıştır. Kabul edilen ikinci yasa Tevhid-i Tedrisat Kanunudur. Yani öğretim Birliği Yasasıdır. Bu yasa ile kız çocuklarına erkek çocuklarıyla eşit eğitim olanağı sağlanmıştır. Karma öğretime geçilmiştir. Bilimsel düşüncenin önü açılmıştır. Üçüncü kanun ile de Şeyhülislamlık yani Hilafet kurumu kaldırılmıştır. Hilafetin kaldırılmasıyla birlikte fetva usulü de tarihe karışmıştır. Ama ne yazık ki günümüzde halâ Fetva üzerinden sorunlara çözüm bulmaya çalışan kafalar vardır. Bu üç yasa çağdaş toplumun temelidir. Laikliğin temelidir. Değerli Fethiyeliler Laikliğin olmadığı bir toplumdan hiçbir şey beklemeyelim. Diğer yandan hep üzerinde durduğumuz bu akıl ve bilim toplumunun temelinde Köy Enstitülerinin büyük bir payı vardır. Köy Enstitüleri yaşadığımız bu günlerin hazırlanmasında büyük bir paya sahiptir. Bu kurumların güncel hali kurulmalı ve üreten bir toplumun önü açılmalıdır. Hukuk devriminin hukuki alt yapısını oluşturan ve Türkiye'nin çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmasının önünü açan 3 Mart Devrim Yasalarının kabul edilmesinin 99. yılı kutlu olsun! Hepinize saygılar sunarım” dedi.

AdminAdmin