MENTEŞE
Giriş Tarihi : 06-06-2023 09:49

MENTEŞE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR

MENTEŞE BELEDİYE MECLİSİ TOPLANIYOR


Menteşe Belediye Meclisi aşağıda bulunan gündem maddelerini görüşmek üzere 6 Haziran 2023 Salı
günü (bugün) saat 14.00’te Belediye Başkanı Bahattin Gümüş Başkanlığında Konakaltı İskender Alper
Kültür Merkezinde toplanıyor. Toplantıyı www.mentese.bel.tr adresinden canlı olarak takip
edebilirsiniz.
G Ü N D E M
1-İmar Komisyonu Raporu.(İlçemiz, Kozağaç Mahallesi, 102 ada, 8 ve 9 parseller, Ekoturizm Alanı
Amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifi Hk.)
2-Kamulaştırma.(İlçemiz, Yerkesik Mahallesi, 287 ada, 22 parsele ulaşım sağlayan, 287 ada, 22, 59, 60,
61 ve 62 parsellerden geçen imar yolunun kamulaştırılması Hk.)
3-Kamulaştırma.(İlçemiz, Algı Mahallesi, 195 ada, 3 parsel sayılı taşınmazdan geçen AlgıYenibağyaka
bağlantı yolunun kamulaştırılması Hk.)
4-Taşınmaz Devri.(İlçemiz, Emirbeyazıt Mahallesi, 379 ada, 3 parselde 94,29 m² yüzölçümlü trafo yeri
nitelikli taşınmazın “Trafo Yeri” olarak devir işlemi Hk.)
5-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Gülağzı Mahallesi, 372 ada, 9 parsel sayılı, 752,33 m² yüzölçümlü “kargir
ev ve arsa” vasıflı taşınmazın 11020/75233 hissesinin (110,20 m²) satışı Hk.)
6-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Gülağzı Mahallesi, 375 ada, 3 parsel sayılı, 600,00 m² yüzölçümlü “içinde
ahırı bulunan arsa” vasıflı taşınmazın 1031/20000 hissesinin (30,93 m²) satışı Hk.)
7-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Düğerek Mahallesi, 1478 ada, 8 parsel sayılı, 387,10 m² yüzölçümlü
“arsa” vasıflı taşınmazın 398/13395 hissesinin (11,50 m²) satışı Hk.)
8-Hisseli Arsa Satışı.(İlçemiz, Kötekli Mahallesi, 152 ada, 2 parsel sayılı, 842,22 m² yüzölçümlü “arsa”
vasıflı taşınmazın 37/400 hissesinin (77,91 m²) satışı Hk.)
9-Şuyulu Arsa Satışı.(İlçemiz, Karamehmet Mahallesi, 810 ada, 100 parsel sayılı, 0,80 m² yüzölçümlü
“arsa” vasıflı taşınmazın satışı Hk.

AdminAdmin