MİLAS
Giriş Tarihi : 03-03-2023 19:02

Kırcağız, Menteş, Beçin merkez mahalle oldu: Suyun tonu 9 TL, altyapı yok

Kırcağız, Menteş, Beçin merkez mahalle oldu: Suyun tonu 9 TL, altyapı yok


Muğla’nın 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile Büyükşehir ilan edilmesinden sonra, bağlı bulunan köyler,
köy statüsünü kaybederek mahalle olmuştu. Köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerleri 2023 yılına
kadar geliştirilmek diğer merkez mahallelerin şartlarıyla eşit hale getirilmek suretiyle merkez mahalle
statüsüne geçirilmesi kararlaştırılmıştı.
VİDANJÖR PARASI VERMEKTEN GEÇİNEMEZ OLDUK
Aradan geçen 9 yıla rağmen Milas’ın kırsal mahallelerinin neredeyse tamamında altyapı bulunmadığı
sokaklarının temizlenmediği süpürülmediği ve altyapı olmayan mahallelerde yaşayan vatandaşların
neredeyse tamamının her ay bazılarının ise her hafta vidanjör parası vererek evlerinin önünde
bulunan fosseptik kuyularını çektirdiği, vidanjöre verecek parası olmayanların fosseptiklerini
çektirmediği zaman yağmurlu havalarda bu çukurların dolarak lağımlarının sokaklara aktığı bunun
sonucunda sağlıklarının bozulduğu nerdeyse bu bölgelerde yaşayan bütün mahalle halkı ifade
etmektedir.
BEÇİN MAHALLESİ, MENTEŞ MAHALLESİ VE KIRCAĞIZ MAHALLESİ MERKEZ MAHALLE OLDU
2023 yılının mart ayına girilmesinin akabinde 30 Mart 2014 yerel seçimleri ile birlikte Büyükşehir
statüsüne geçen illere tanınan köy mahalle geçiş süreci tamamlanmış oldu. Buna göre Muğla’nın
Milas ilçesine bağlı bulunan Büyükşehir yasası ile köy statüsünden mahalle statüsüne geçen ve
merkeze yakınlığı ile bilinen Beçin Mahallesi, Menteş mahallesi ve Kırcağız Mahallesi Merkez
Mahallesi statüsüne geçirildi.
Merkez Mahalle statüsüne geçen ve şartlarının Milas merkezdeki diğer mahallelerle eşit olması
gereken Milas’ın Kırcağız mahallesine aradan geçen 9 yıla rağmen hiçbir şey yapılmamış, vidanjör
parası vermenin külfetinden yorulan mahalle halkı, bunun üstüne ek olarak Merkez mahalle ilan
edildikleri için suyun tonunun 2,5 liradan 9 liraya yükseldiğini ve Milas’ın diğer Merkez mahalleleri
gibi sokaklarının süpürülmediğini temizlenmediğini ama o mahallelerle eşit statüye sahip olduklarını
ifade ederek büyük bir haksızlık yapıldığını söylediler.
ACİL ALTYAPI İSTİYORUZ
Merkez Mahallesi statüsüne geçirilmelerinin kendilerine bir ceza mı yoksa bir ödül mü olduklarını
anlayamayan mahalle halkı şu anda görüldüğü itibarıyla ek bir külfet yük olarak kendilerine
döndüğünü, bunu hiçbir şekilde kabul etmediklerini söyleyen mahalleli 21. yüzyılda artık altyapının
temel hak olduğunu söyleyerek yetkililerden acil olarak Kırcağız’ın altyapısının yapılmasını ve diğer
merkez mahallelerle aynı eşit şartların sağlanmasını istediler.

AdminAdmin