MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 02-12-2021 19:10   Güncelleme : 02-12-2021 19:16

SAADET PARTİSİ MUĞLA İL KADIN KOLLARI BAŞKANIN'DAN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

SAADET PARTİSİ MUĞLA İL KADIN KOLLARI BAŞKANIN'DAN ENGELLİLER GÜNÜ MESAJI

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünya üzerindeki ve ülkemizdeki engelli vatandaşların
sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına çok önemli bir gün. Bu günü
engelli vatandaşlarımız adına, kıymetli adımlar atmaya başlayacağımız bir gün olarak
değerlendirmek, elbette çok daha anlamlı olacaktır.
Ülkemiz nüfusunun yaklaşık %12 si engelli vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. Bu da yaklaşık
10 milyon engelli nüfus demektir. Engelli vatandaşların, sosyal yaşamda ve iş alanlarında
maalesef türlü problemler ile karşılaştıklarını kolaylıkla görebiliyoruz.
Engelli olduğu için, hiçbir birey toplumdan soyutlanmamalı, gerek toplum ve gerekse ülke
yöneticileri tarafından daha fazla hassasiyet gösterilmeli ve bireylerin sosyal, kültürel, eğitim
ve öğretim yaşamlarını kolaylaştıracak icraatlere öncelik verilmelidir.
Engelli vatandaşların, Türkiye’deki en önemli başlıca sorunlarından biri olan istihdam sorunu
çözülmeli, tüketici konumundan üretici konumuna geçmeleri ve toplumda daha etkin olmaları
sağlanmalıdır.
Engellilerin toplumun önemli ve saygıdeğer bir bölümünü teşkil ettikleri göz önünde
bulundurularak, çalışacakları iş sahalarının hazırlanmasına, insanca yaşama şartlarına
kavuşturulmalarına, her türlü tesis ve alt yapıda kendileri için gereken kolaylığı sağlayıcı
yatırımların yapılmasına özel bir itina gösterilmelidir.
Engellilerin engelinden dolayı ihtiyaç duydukları her türlü araç ve gerecin, külfetsiz bir
şekilde karşılanması için kolaylık sağlanmalıdır. Bunları üreten tesislerin kurulması ve
gelişmesi teşvik edilmelidir.
Engelliliğe yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hususunda Sağlık Bakanlığı gerekli ve
yeterli çalışmaları yapmalı, bunun Devlet Politikası olarak sürdürülmesine özel önem
verilmelidir.
Ağır engelliler için “Kerim Devlet Anlayışı” esas alınarak hizmetler yürütülmeli, tüm
engellilere gelir durumlarına göre belli oranlarda maddi destek sağlanıp, ağır engelliye sahip
ailelere devlet tarafından yerinde bakım ve tıbbi hizmet verilmelidir.
Engellilere verilen hizmetler ile ilgili yerel yönetimlere özel yetkiler ve imkânlar
sağlanmalıdır.
Engelli olduğu için hiç kimse toplumdan dışlanmamalı, aksine özründen dolayı hiçbir imkân
ve fırsatlardan yoksun kalmamasına özen gösterilmelidir. Bu maksatla atılacak her adım,
engelli vatandaşlarımızın öz güvenlerini güçlendirecek ve hayata daha sıkı bağlanarak
toplumda daha aktif ve üreten bir birey olmalarını sağlayacaktır.
Partimiz, geçmişte olduğu gibi gerek iktidarda, gerekse muhafelette iken, engelli vatandaşlar
için çok önemli çalışmalara imza atmış ve engelli vatandaşların toplumdaki önemini ortaya
koymuştur. Ve hala sözlü ve yazılı olarak, önerilerini ve projelerini sunmaya devam
etmektedir.
Saadet Partisi olarak en önemli özelliklerimizden birisi, engelli vatandaşlarımıza yapılacak
olan hizmetleri göstermelik ve yapıyor gözükmek için değil, insani ve manevî değerleri önde
tutarak ve dolayısıyla özümseyerek yapmamızdır.
Toplumun her alanında garson devlet anlayışıyla genelde tüm insanlığa özelde de engelliler

konusunda sayısız hizmetler ortaya koyduk.
Yaşanabilir bir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni Bir Dünya, toplumun bütün
kesimleri için gereklidir ve de elzemdir. Fakat engelliler için daha da önemlidir.
Engelli vatandaşlarımızın bugünkü Türkiye ortamında hak ettikleri yere gelebilmeleri ve
toplum nezdinde itibarlı bir yere konulmaları hususunda bütün siyasi partiler ve sivil toplum
kuruluşları kendilerine düşen sorumlulukları azami derecede yerine getirmelidir.
Saadet Partisi Kadın Kolları olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü bir farkındalık günü
olarak kabul ediyor, engelli bireylerin önlerindeki engellerin kaldırılmasını ve toplumda
özgürce daha müreffeh bir hayat sürmelerini temenni ediyoruz.

SALİHA GÜZEL
SAADET PARTİSİ MUĞLA İL KADIN KOLLARI BAŞKANI