MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 10-03-2021 21:57   Güncelleme : 10-03-2021 22:04

Muğla SıtkıMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Muğla SıtkıMuğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ile Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü İmzalandı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi arasında “2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı” kapsamında yürütülecek
afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği
protokolü imzalandı.
Valilik 75. Yıl Toplantı Salonunda düzenlenen işbirliği protokolüne Vali Orhan Tavlı, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla İl Afet ve Acil Durum
Müdürü İsmail Özkan katıldı.
İşbirliği protokolünün amacının Muğla düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının
arttırılarak afet risklerinin azaltılmasına yönelik taraflar arasında yapılacak işbirliğinin
çerçevesinin belirlenmesine, Üniversitenin ve bağlı birimlerindeki hizmet sundukları
öğrencilerin ve akademisyenlerin afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları ve “2021 Türkiye
Afet Eğitim Yılı” kapsamında yürütülecek faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesini
sağlamak olduğu ifade edildi.
İmzalanan protokol kapsamında kamuoyuna yönelik eğitici, aydınlatıcı ve bilgilendirici
faaliyetlerin koordinasyonunun sağlanması, afet farkındalığı, sivil savunma ve seferberlik
hizmetleri gibi çeşitli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi, eğitim ve tanıtma faaliyetleri
kapsamında kullanılacak her türlü görsel, işitsel yazılı materyalin hazırlanmasının sağlanması,
afet risk azaltma konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimler düzenlenmesi, AFAD
gönüllüsü kazanımına yönelik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.