MİLAS
Giriş Tarihi : 27-01-2023 16:33

Milas Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Milas Belediyesi Şehircilik ve İmar Dairesi Başkanlığı Milas Koruma Amaçlı İmar Planı revizyon çalışmalarının ve planlarının değerlendirme toplantısı yapıldı.

Milas Koruma Amaçlı İmar Planı Çalışmalarında Sona Yaklaşıldı

Birkaç ay önce başlayan revizyon süreci, Muğla Koruma Alanı Kurulu yetkilileri ile birlikte yürütüldü. Revizyon sürecinde Belediye, planda önerilen değişiklikleri gözden geçirmek ve değerlendirmek için yönetim kurulu üyeleriyle birkaç toplantı yaptı. Revizyon planında, yönetim kurulu üyelerinden ve diğer menfaat sahiplerinden alınan geri bildirimler ve öneriler doğrultusunda çeşitli revizyonlar yapılmıştı.

Revize edilen plan, kentin gelişme ve büyüme ihtiyacını, kültürel mirasının ve doğal kaynaklarının korunması ile dengelemeyi amaçlıyor. Plan, tarihi binaların ve alanların korunmasının yanı sıra yeni yeşil alanların ve halka açık parkların oluşturulmasına yönelik hükümleri içermektedir.

Milas Koruma Amaçlı İmar Planı'nın revize edilmesi, kentin sürdürülebilir kalkınması adına önemli bir adımdır. Kentin mirasının ve doğal kaynaklarının gelecek nesiller için korunmasını sağlarken, bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da destek olacaktır.

Sona yaklaşan plan çalışmalarında revizyon plan Meclis kararları ardından değerlendirilmek üzere Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na sunulacak.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat: ‘’Belediyemiz, revize edilen planın toplumun ihtiyaç ve isteklerini yansıtmasını sağlamak için tüm paydaşlarla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıdır. Belediye olarak ayrıca, şehrin değişen ihtiyaçlarını karşılamada ilgili ve etkili kalmasını sağlamak için planı düzenli olarak gözden geçirecek ve güncelleyecektir. Bu planların, yerel yönetimlerin kentsel gelişmeyi yönetmesi ve kontrol etmesi için kilit bir araçtır. Ayrıca, kalkınmanın sürdürülebilir olmasını ve Milasımızın karakterine, tarihi ve doğal mirasına duyarlı kalarak çalışmalarımızı sona erdireceğiz’’dedi.

AdminAdmin