DİN
Giriş Tarihi : 26-06-2020 15:46   Güncelleme : 26-06-2020 15:46

Kurban kesimi ''randevu'' sistemiyle yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurban kesimi ''randevu'' sistemiyle yapılacak

Buna göre, illerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısının,  ilçelerde ise kaymakamın başkanlığında, müftülük, il veya ilçe  sağlık müdürlüğü,  il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye  ve Türkiye  Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu  kurulacak.

Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede, kurban satış ve  kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk  eğitim merkezlerinde  20 saatlik "Kurban Kesim Elemanı" kursu düzenlenecek.

 

Kurban satış yerleri  İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1  ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık hayvan girişine izin  verilmeyecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri 16  Temmuz'dan itibaren  başlayacak.

 

Dini açıdan ve sağlık açısından kurban olması uygun olmayan  hayvanların sevklerine asla izin verilmeyecek, sevk işlemleri hayvan refahı  mevzuatına uygun yapılacak.

 

Kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun  olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan denetimlerde uygun olmayan  hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) sembolüyle  işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.

 

Kurban satış ve kesim yerleri belirlenen kriterler çerçevesinde  değerlendirmeye tabi tutulacak, gerekli asgari şartları taşımayan işletmelere  yaptırımlar uygulanacak.

 

 Kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak

 

Kesimlerin daha düzenli yapılması, zaman kaybının ve karmaşanın  önlenmesi ile Kovid-19 bulaşma riskini en aza indirmek için kesim yerlerinde  randevu sistemi uygulanacak. Kesim işlemlerinin bayramın ilk gününde  yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacak.

 

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hayvan satış ve kesim alanlarında en az  1,5 metre olacak şekilde fiziki mesafenin korunmasına dikkat edilecek, ağız ve  burnu kapatacak şekilde maske takmak zorunlu olacak.

 

Hayvan satış alanının etrafı sınırlandırılacak, insan kalabalığını  önlemek için hayvan ve insanların giriş-çıkışına uygun kontrollü kapılar  oluşturulacak. Satış ve kesim alanlarının girişleri ile alan içerisinde  belirlenen noktalarda el antiseptiği bulundurulacak,

 

Hayvan satış alanında 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı  beraber) olacak şekilde kontrollü insan girişi sağlanacak, giriş kapılarına ve  uygun yerlerine Kovid-19'dan korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici  kuralların olduğu tabelalar asılacak.

 

 Satış ve kesim yerlerinin girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülecek

 

Satıcılar ve müşteriler arasında ''el teması'' olmayacak ve bu nedenle  kurban pazarlığında, gelenekleşen ''tokalaşma'' yapılmayacak.

 

 Hayvan pazarları ve kesim yerlerinin girişlerinde satıcı ve  vatandaşların ateşi ölçülecek, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların girişlerine  izin verilmeyecek ve sağlık kuruluşlarına yönlendirilmeleri sağlanacak.

 

 Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları için  uyarılar yapılacak. Hayvan satış alanında insan kalabalığı ve belirli yerlerde  yoğunluğu önlemek için uygun hayvan satış üniteleri oluşturulacak. Bu üniteler  arası mesafe en az 2 metre olacak.

 

Her hayvan satış ünitesinin uygun yerinde el antiseptiği veya hijyeni  sağlayacak uygunlukta kolonya bulundurulacak ve alan içindeki ulaşılabilir  yerlerde el yıkamak için lavabolar oluşturulacak, devamlı sıvı sabun ve kağıt  havlu bulundurulması sağlanacak. 

 

Satıcıların geceledikleri yerlerde yataklar arasındaki mesafe en az  1,5 metre olacak ve diğer satış ünitesindekilerle temas etmemeleri uyarısında  bulunulacak.

 

Pasaportları ve nakil belgeleri olmayan hayvanların sevkine izin  verilmeyecek

 

İller arası sevk edilecek kurbanlık hayvanlar için veteriner sağlık  raporu düzenlenmeden önce usulüne uygun bastırılmayan, silinti ve okunaksız olan  pasaportlar ve nakil belgeleri işleme konulmayacak.

 

Küpelenerek tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında  pasaportları veya nakil belgeleri bulunmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanların  sevklerine izin verilmeyecek.

 

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu  düzenlenmeden önce kulak küpe numaraları TÜRKVET'ten sorgulanarak hayvanların  veri tabanındaki bilgileriyle uyum gösterip göstermediği kontrol edilecek.

 

 Kurbanlık hayvanlar, Kırım Kongo kanamalı ateşi hastalığının  taşıyıcısı olan keneler yönünden; özellikle hastalığın görüldüğü il ve ilçelerde  dikkatli bir şekilde muayene edildikten ve gerekli tedbirler alındıktan sonra  sevk edilecek.

 

  

 Bu arada kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi  bilgileri Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanarak kullanıma açılan ''HaySag''  isimli mobil uygulama üzerinden küpe numarası girilerek sorgulanabilecek. 

 

 Kurban kesiminde kurallara uymayanlara ceza uygulanacak

 

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve  kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar  ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci  maddesi gereğince 351 TL idari para cezası uygulanacak.

 

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan  kurban atıklarını toprağa veren tesislere, toplu kesimler için 88 bin 499 TL, bu  fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 199 TL idari para cezası verilecek.

 

Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile  kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda  bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

 

Hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar  dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde,  hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak.

 

Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu  hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1902 TL idari para cezası  uygulanacak.

 

  Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, acımasız ve zalimce işlem  yapan, döven; aç ve susuz, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakan, bakımlarını  ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere 947 TL idari para cezası  verilecek.

 

Özel mülk veya bahçesinde kurban keseceklere uyarılar

 

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri  yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye  zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol  edilecek. 

 

Etrafı kapatılmış özel mülk veya bahçesinde kurban kesecekler için ise  şu uyarılarda bulunuldu:

 

 ''Kesim yeri beton, beton asfalt ve benzeri sızdırmaz malzemeden olur,  çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılır,  gerektiğinde kireçlenir. Kurbandan çıkan, kullanılmayacak olan işkembe ve diğer  benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah  torbalara 2/3 oranında konulur, gerektiğinde ikinci torba kullanılır, ağzı iyice  kapatılıp bağlanır ve Kurban Bayramı süresince düzenli olarak hizmet verecek olan  belediye temizlik ekiplerine teslim edilir. Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve  kirlenmiş bir durumda bırakılmaz, kan izi kalmayacak şekilde temizlenir,  gerektiğinde kireçlenir. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına  ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbir alınır.''