Çameli Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı

Çameli Belediye Meclisi’nin Eylül ayı olağan toplantısı 05 Eylül 2022 günü saat 11:30’da Çameli Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN Başkanlığında gerçekleştirildi. Yoklama ve açılışın ardından, gelen yazılar gündeme alınarak değerlendirildi

GÜNCEL - 04-10-2022 10:04 1914 kez okundu.

Çameli Belediyesi Eylül Ayı Meclis Toplantısı


.

GÜNDEM:

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/e maddesi gereğince; mülkiyeti Belediyemize ait Gökçeyaka Mahallesi Taşavlu Mevkii 263 ada 36 parsel 118,48 m² yüzölçümlü bahçe nitelikli taşınmazın satılıp satılmayacağının görüşülmesi.

2- 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca; İlçemiz Yeni Mahalle Çağılı Mevkii 1/173 parsel 7.325,00m² tarla niteliğindeki taşınmazın satın alınması hususunun görüşülmesi.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/b maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesi gereğince; 2022 yılı gider bütçesinde bulunan ve kullanılmayacağı anlaşılan ödeneklerden alınarak, gider tertiplerine veya öngörülen hizmet ve amaçları gerçekleştirmek, ödenek yetersizliğini gidermek veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen veya öngörülmeyen ve bütçede tertibi bulunmayan ancak yerine getirilmesi zorunlu hizmetlere ilişkin giderleri karşılamak üzere 2022 yılı bütçesinde ödenek aktarma yapılmasının görüşülmesi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/f maddesi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. maddesi gereğince, kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanmakta olan ve Belediye Meclisimizin 02/11/2021 tarih ve 90 sayılı Meclis Kararı ile belirlediği 2022 yılı gelir tarifesinde güncelleme yapılmasının görüşülmesi.

5- 5393 Sayılı Kanun'un 75.maddesinin d bendi gereğince; Denizli Büyükşehir Belediyesinin 17.08.2022 tarih E.111604 sayılı yazısına istinaden mülkiyeti Belediyemize ait Kocaova Mahallesi Ebederesi Mevki 109 ada 2 parsel 1.917,92m2 tarla nitelikli taşınmazın, Denizli Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devredilmesi hususunun görüşülmesi.

6- Çameli Belediye Meclisi’nin 05/05/2020 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen, Çameli Belediyesi Sosyal Yardım Esasları Yönetmeliği’nin 8/g ve 23/5. maddeleri gereğince yapılması planlanan eğitim yardımının görüşülmesi.

7- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesi gereğince Cumaalanı Mah. yapımı 2021 yılında başlanan GES projesi kapsamında fiyat artışları sebebiyle İller Bankası veya yurtiçi yurtdışı diğer bankalardan teminatlı ya da teminatsız kredi kullanılarak, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan da onay alarak peyderpey veya tek seferde 3.000.000,00TL( faiz hariç) 'ye kadar iç veya dış borçlanmaya gidilmesine; ek kredi kullanma tarihinin ve vadesinin tespitine, yapılan borçlanmanın iptalini istemeye ve krediyle ilgili tüm sözleşme ve evrakları imzalamaya Belediye Başkanı Cengiz ARSLAN' a yetki verilmesi

8- Azerbaycan Cumhuriyeti Şehir Planlama ve Mimarlık Devlet Komitesi’nin daveti üzerine 1. Azerbaycan Ulusal Kent Forumu (NUFA) toplantılarına katılmak için 05 Ekim-06 Ekim 2022 tarihleri arasında Azerbaycan’a gitmek üzere Belediye Başkan Yardımcısı Fethi UĞUR’un görevlendirilmesi.

1 , 3, 4,5, 6. Maddeler komisyona havale edildi. 2 ve 8. Madde direkt oylama 7. Madde komisyondan geldiği şekliyle Oy birliği ile kabul edildi. Belediye Meclisi 2022 yılı EKİM ayı olağan Meclis Toplantısı 1. birleşimin 4 Ekim 2022 Salı Günü saat 11.00’de olması oy birliği ile kabul

 

Neler Söylendi?
DİĞER HABERLER
Katliam Gibi Kaza!

Katliam Gibi Kaza!

05-02-2023 - GÜNCEL

Eğitime Katılacak Özel Güvenlikçiler İdari İzinli Sayılacak

Eğitime Katılacak Özel Güvenlikçiler İdari İzinli Sayılacak

04-02-2023 - GÜNCEL