BİK İLAN
Giriş Tarihi : 18-11-2021 13:16   Güncelleme : 18-11-2021 13:16

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

FETHİYE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Aşağıda bilgileri yazıları mükelleflere isimleri hizalarında gösterilen tebliğ evrakları,mükelleflerin bilinen adreslerinde gerek posta yoluyla gerekse memur vasıtasıyla tebliğ edilmek istenmesine rağmen 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 103. maddesindeki şartların oluşması sebebiyle ilan yoluyla tebliğ yapılması gereği hasıl olmuştur. Bu nedenle söz konusu tebliğ evrakları Dairenin ilan asmaya mahsus panosuna 12.11.2021 Cuma günü asılmıştır. İş bu tebliğ evrakları askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15 günlük süre sonunda ilan edilmiş sayılacaktır. Muhatapların ilan tarihinden başlayarak 1 (bir) ay içinde Müdürlüğümüze bizzat veya bilvekale müracaat etmesi veyahut taahhütlü mektup yada telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, aksi halde bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı aynı Kanunun 103 - 106. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.

Basın İlan Kurumu İlan Portalı, ilan.gov.tr'de Yer Alan ilana aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir.

https://www.ilan.gov.tr/ilan/883419/tebligat-ve-duyurular/kurumsal-tebligat-ve-duyurular/mukelleflere-ilanen-teblig