GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-02-2024 14:31

Miras Paylaşımında Formaliteler Azalıyor

Miras Paylaşımında Formaliteler Azalıyor

 

Miras paylaşımında yaşanan anlaşmazlıkları en aza indirmek için yapılan yeni düzenlemelerle birlikte, miras paylaşımı ve devir işlemleri için yeni bir dönem başladı. Artık kardeşler arasındaki zorunluluklar ortadan kalkmıştır. Hisseli tapular için tek bir şart vardır: Hissedarların paylaşım konusunda mutabakata varmaları. Dolayısıyla, miras kalan bir mülkün kardeşler arasında paylaştırılması için noter onayına gerek kalmamadı. Hisseli tapu alımında, Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemleri tamamlanarak sınırlar belirlenmeli ve parseller tespit edilmelidir. Ancak, mirasçılardan biri sözleşmeyi imzalamazsa, her bir mirasçının mahkemeye başvurma hakkı bulunyor. Bu düzenleme, miras paylaşım süreçlerini kolaylaştırmakla birlikte, hukuki yolların hala devrede olduğunu vurgular. Her mirasçının haklarının korunması adına sözleşme imzalamak önemlidir, ancak herhangi bir ihtilaf durumunda yasal haklarını arama özgürlüğünü de korumuş olacaktır.

AdminAdmin