DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut
Giriş Tarihi : 19-11-2020 14:23

Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz ?

Sual: Nefsimizi nasıl terbiye
edebiliriz?

CEVAP:

İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Allahü teâlâ, (Şehvetlerinizi, [yani
nefsin arzularını] haramlardan
almamaya uğraşın ve bu cihadda
sebat edin, dayanın) buyuruyor.
Bunun içindir ki, aklı olanlar, din
büyükleri, bu dünyanın bir pazar yeri
gibi olduğunu ve burada, nefs ile
alışverişte olduklarını anlamışlardır. Bu
ticarette kâr Cennet, zarar da
Cehennemdir. Yani kârı, ebedi saadet,
ziyanı da, sonsuz felakettir.
Akıllı kimse nefsini, ticaretteki ortak
yerine koyup, gerekli nasihati yapar.
Bunlardan altısı şöyle:

1- Ticaret ortağı, insanın para

kazanmakta ortağı olduğu gibi, bazen
de, hıyanet yapınca, düşmanı olur.
Halbuki dünyada kazanılan şeyler
geçicidir. Aklı olan, buna kıymet
vermez.
Her nefes, kıymetli bir cevher gibidir ki,
bunlardan bir hazine yapılabilir.
Akıllı kişi, her gün, nefsine demeli ki:

(Benim sermayem, yalnız ömrümdür.
Bu sermaye, o kadar kıymetlidir ki, her
çıkan nefes, hiçbir şeyle tekrar ele
geçemez ve nefesler sayılıdır,
azalmaktadır. Ömür bitince, ticaret
sona erer. İbadete sarılalım ki, vaktimiz
azdır. Günlerimiz, o kadar kıymetlidir
ki, ecel gelince, bir gün izin istense de
ele geçemez. Bugün, bu nimet
elimizdedir. Aman nefsim, çok dikkat et
de, bu büyük sermayeyi elden kaçırma!
Sonra ağlamak fayda vermez. Bugün,
ecelin geldiğini, şimdi, o günde
bulunduğunu, farz et! O halde, bugünü

elden kaçırmaktan, bununla, saadete
kavuşmamaktan daha büyük ziyan olur
mu? Yarın ölecekmiş gibi haramdan
kaç!)
Asi nefsimiz, emirleri yapmak istemez
ise de, riyazet yapmak, istediklerini
vermemek, ona tesir eder. İşte nefs
muhasebesi böyle olur. Resulullah
efendimiz, (Akıllı, ölmeden önce
hesabını gören, ölümden sonra
kendine yarayacak şeyleri yapan
kimsedir) ve(Yapacağın her işi, önce
düşün, Allahü teâlânın razı olduğu, izin
verdiği bir iş ise, onu yap! Böyle
değilse, o işten kaç!) buyurdu.
2- Nefsi kontrol edip ondan gafil
olmamalı! Ondan gafil olursa, kendi
şehvetine ve tembelliğine döner. Allahü
teâlânın, her yaptığımız, her
düşündüğümüz şeyi bildiğini
unutmamalıyız. Bunu bilenin, işleri ve
düşünceleri edepli olur. Zaten buna

inanmayan kâfirdir. İnanıp da,
yapmamak ise, büyük felakettir.

3- Her gün yatarken, o gün yaptığı işler
için nefsi hesaba çekmeli, sermayeyi,
kâr ve zarardan ayırmalıdır. Sermaye
farzlar, kâr da, nafilelerdir. Ziyan ise,
günahlardır.
4- Nefsin kusurları görülüp, ona ceza
verilmez ise, cesaret bulur, şımarır.
Kendisi ile başa çıkılamaz. Şüpheli şey
yemiş ise, ceza olarak, aç bırakmalı,
yabancı kadınlara bakmış ise, iyi
mubahlara baktırmamalı. Hep böyle
ceza vermelidir!
5- Büyükler, nefsleri kabahat yapınca,
ceza olarak çok ibadet ederlerdi.
Mesela bazısı, bir namazda, cemaate
yetişmeseydi, bir gece uyumazdı.
İbadetleri seve seve yapamayan

kimseye en iyi ilaç, salih bir zatın
yanında bulunmaktır.
6- Nefsi azarlamalı. Nefs yaratılışta iyi
işlerden kaçıcı, kötülüklere koşucudur,
tembeldir ve şehvetlerine kavuşmak
ister. Dinimiz, nefsimizi, bu huyundan
vazgeçirmeyi emrediyor. Bu vazifeyi
başarmak için, onu bazen okşamak,
bazen zorlamak ve bazen söz ile, iş ile,
idare etmek gerekir. Çünkü nefs, öyle
yaratılmıştır ki, kendine iyi gelen
şeylere koşarken, rastlayacağı
güçlüklere sabreder. Nefsin, saadete
kavuşmaya mani olan en büyük
perdesi, gafleti ve cehaletidir. Gafletten
uyandırılıp, saadetinin nelerde olduğu
gösterilirse, kabul eder. Zira Allahü
teâlâ (Onlara nasihat et! Nasihat,
müminlere elbette fayda verir) buyurdu.
(Zariyat 55)
Kalb, ruh ile nefs arasındaki bir köprü
gibidir. Marifetler, feyzler kalbe ruh

vasıtası ile gelir. Kalb, his organlarına
da bağlıdır. His organları, ne ile meşgul
olursa, kalb ona bağlanır. İnsan güzel
bir şey görünce, güzel bir ses duyunca,
kalb bunlara bağlanır. Ruha veya nefse
tatlı gelenleri sever. Bu sevgi insanın
elinde olmaz. Güzel, tatlı demek, kalbe
güzel, tatlı gelen şey demektir. İnsan,
çok defa hakiki güzelliği anlayamaz.
Nefse güzel gelen ile, ruha güzel
geleni karıştırır. Ruh kuvvetli ise,
gerçek güzelliği anlayıp, onu sever,
bağlanır. Âyet-i kerimeler, hadis-i
şerifler, evliyanın sözleri gibi kıymetli
şeyler, aslında güzeldir. Çok tatlıdır.
Kalbin nefse bağlılığı azalıp nefsin
elinden kurtulunca, bunları okuduğu,
duyduğu zaman, bunların güzelliğini
anlar ve bağlanır da, insanın haberi
olmaz. İbadetleri yapınca, Allahü
teâlâyı sever.
Kalbi, nefsin elinden kurtarmak için,
nefsi ezmek, kalbi kuvvetlendirmek

gerekir. Bu da, Resulullah efendimize
uymakla olur. Kalbini, nefsinin
pençesinden kurtaran kimse, bir
evliyanın Resulullahın vârisi, Allah’ın
sevgili kulu olduğunu anlar. Allahü
teâlâyı çok sevdiği için, Allahü teâlânın
sevdiğini de çok sever.
NEFSİN HOŞUNA GİDENLER

Sual: Nefsimizin hoşuna giden
şeylerin hapsi haram mıdır?

CEVAP:

Nefsimiz kâfirdir. Haramlar ve
mekruhlar onun hoşuna gider. Farzlar
ve sünnetler hoşuna gitmez. Namaz
kılmak ve oruç tutmak gibi ibadetleri
yapmak istemez. Gıdası haramlardır.
Haramları sever hep. Riyazet ve
mücahede yapan nefsiyle savaşmış
olur. Riyazet, nefsin arzularını
yapmamaktır. Mücahede, nefsin

istemediği şeyleri yapmak demektir. Bir
hadis-i şerif meali:
(Cennet, dünyada nefsin sevmediği
şeylerle, Cehennem de nefsin arzu
ettikleriyle bezenip süslenmiştir.)
[Buhari, Müslim]
NEFSİN GIDASI HARAMLARDIR

Sual: (Nefsimiz, Allah’a düşmandır,
gıdası da günahlardır) deniyor. O
zaman nefsimiz günah işlemezse,
gıdasız kalır. Gıdasız kalınca da
ölmez mi?

CEVAP:

Nefsimiz zayıflarsa da ölmez.
Günahlar, nefsi besler, kuvvetlendirir.
Kuvvetlenen nefis, İslamiyet’e saldırır.
Nefsimiz, her çeşit çalgıyla
keyiflenmekte, şehvânî ve hayvânî
arzular kuvvetlenmektedir. Ruhun

gıdası olan, kalbleri temizleyen ve
nefsin arzularını yok eden, ibadetler
unutulmaktadır.
Nefsimizin normal gıdalara, elbiseye,
barınacak yere de ihtiyacı olur. Bu
şeyleri fazlasıyla yapmak ona tatlı gelir.
Nefsin bu isteklerine(Şehvet) denir.
Şehveti, akla uymadan, ihtiyaçtan fazla
yapması, kalbe, bedene ve başkalarına
zarar verir, günah olur. Hep bedeni için
çalışarak, nefsini kuvvetlendiren,
hayvandan aşağı olur.
Nefsimiz, kendine tatlı gelen şeylere
düşkündür. Bunların iyi kötü, faydalı
zararlı olmasını düşünmez. Arzuları,
İslamiyet’e aykırı olur. İslamiyet’in
yasak ettiği şeyleri yapmak, nefsi
kuvvetlendirir. Daha beterini yaptırmak
ister. Kötü ve zararlı şeyleri, iyi
gösterip, kalbi aldatır. Kalbe bunları
yaptırarak, zevklerine kavuşmak için
çalışır. Kalbin nefse aldanarak, kötü

huylu olmaması için, dinimizin
emirlerine uyarak kalbi
kuvvetlendirmeli ve nefsi
zayıflatmalıdır. Aklı kuvvetlendirmek,
İslam bilgilerini okuyup, öğrenmekle
olduğu gibi, kalbin, temizlenip
kuvvetlenmesi de, dinimize uymakla
olur. Günah işleyenin kalbi temiz
olmaz.
Bedenin bir yaşayışı ve gıdası olduğu
gibi, ruhun da bir hayatı ve gıdası
vardır. Ruhun gıdası, mâsivâyı, yani
Allahü teâlâdan gayrı her şeyi
unutarak, Allahü teâlâyı zikretmektir.
Onun rızasına kavuşmak için, nefsin
şehvetlerini, riyazet vasıtasıyla
zayıflatmak ve ruhu, Onun ismini
zikrederek [söyleyerek]
kuvvetlendirmekten başka çare yoktur.
Bir kimsenin bir başkasına olan
sevgisi, onu çok hatırlamasından
anlaşılır. Çünkü kişinin sevdiğini çok

anması tabiîdir. Kara sevda denilen
şiddetli aşk sahibi, kendini unutup her
an ve her şartta, hep sevdiğinin ismini
söyler, hep onu hatırlar. Mümin de,
Allahü teâlâyı unutmamaya
çalışmalıdır.

NELER SÖYLENDİ?
@
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut

Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut

DİĞER YAZILARI Dağılan millet yıkılır. Birleşen millet ayakta kalır. 28-06-2021 13:13 Ledün [bâtın] ilmini nasıl öğrenirim ? 16-06-2021 15:39 İSLAM’DA AHDE VEFANIN ÖNEMİ 10-06-2021 12:27 Resulullah ( s.a.v ) efendimizin vefatı 08-06-2021 16:30 Kudüs siyaset üstü davadır 01-06-2021 18:42 İslâm’da Kadın ve Günümüz Toplumundaki Yeri 31-05-2021 14:33 İslamofobi, kelime anlamı olarak "İslam korkusu" demektir. 24-05-2021 16:36 Milleti Millet Yapan Değerler 20-05-2021 17:08 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NE YAPAR 14-05-2021 16:32 Kadir Gecesi ve Fazîletleri 06-05-2021 13:01 İslamda Hıdırellez Yoktur 05-05-2021 20:42 İstiğfar nedir? 02-05-2021 15:18 Dinimizde Ahlak 30-04-2021 12:19 Oruç İbadeti 29-04-2021 18:06 Orucun ve Ramazan ayının fazileti 20-04-2021 15:32 Sakın Allah'ın Merhametinden Ümidini Kesme 17-03-2021 18:06 Zamanlar ve Mekânlar Arasında Üstünlük Farkı 16-03-2021 13:05 ÜÇAYLAR NEDİR? 24-02-2021 16:42 Ismi azam sırlı dua 21-02-2021 12:20 Mutluluğun Formülü 21-02-2021 07:28 Şansın ve Bahtın Açılması İçin Okunacak Dua 20-02-2021 23:00 Sohbet Tiryakisi'nin Ölüm Şekline Bakın 20-02-2021 22:39 İnfak nedir ? İnfak sadece mal ilemi yapılır ? 17-02-2021 19:02 Recep Ayı Önemi Nedir ? 14-02-2021 14:34 Allahu tealada kulunu zikreder 27-01-2021 23:27 Uzun Adam 23-01-2021 10:34 Rızkınız Bollaşması için okunacak ayetler 13-01-2021 23:15 Niyet Amel'den Üstündür 11-01-2021 22:24 Kim Bir Kavme Benzerse 11-01-2021 22:22 Selam Alıp Vermek 10-01-2021 00:29 Seyir Halinde Bir Gemi 13-12-2020 21:11 Çok Mühim Salavat 13-12-2020 00:22 DUA 01-12-2020 16:27 Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz ? 19-11-2020 14:23 Karabiber yağı faydaları 09-11-2020 07:09 En Büyük Nimet 09-11-2020 00:13 İslamın Ölüme Bakışı 08-11-2020 11:08 Müminin Sorumlulukları 06-11-2020 07:13 Rahmani Uyarı ! 04-11-2020 15:28 Selam Vermek ve Almanın faziletleri 30-10-2020 07:06 Mevlid Kandili’nde Yapılacak Duâ ve İbadetler 27-10-2020 22:43 İslam Barış ve Sevgi Dinidir 27-10-2020 14:58 Sen Ölünce Ne Oluyor Bak 25-10-2020 16:37 Alemi Berzah 23-10-2020 15:14 Anne Baba Hakkı 22-10-2020 06:18 Cennet Nasıldır 22-10-2020 06:11 Rabiulevvel İbadetleri Nelerdir 21-10-2020 07:11 En Etkili Şifa Ayetleri 20-10-2020 13:43 Ağlayarak Okudum 16-10-2020 07:43 Birlik Olalım 13-10-2020 15:42 Kuru Üzüm Faydaları 12-10-2020 12:13 İşte Bu Bizim Hikayemiz 10-10-2020 12:50 Davud ( a.s ) Mucizesi 09-10-2020 20:36 Kesinlikle Okumalısınız 08-10-2020 06:42 Salâvat Getirmenin Fazileti 07-10-2020 17:03 Asalet Üzerine Yazılmış Muhteşem Bir Hikaye 07-10-2020 16:48 Eyyub ( a.s ) 05-10-2020 13:41 Hadislerle kolay ve faziletli dualar 05-10-2020 13:31 05-10-2020 11:58 Vird-i Settar Duası 04-10-2020 17:39 Allah İçin Sevgi 04-10-2020 17:32 7 Ayet-i Kerime Sırları ve Hikmetleri 02-10-2020 14:54 Bir Tabak İncir 30-09-2020 19:46 Surelerin Fazileti 30-09-2020 06:46 Ahlakı Güzelleştirmek 28-09-2020 18:03 Hayırlısı Neyse O Olsun 28-09-2020 17:29 İki Lahmacuna Satılan Ev 26-09-2020 20:35 Fısıltı yada Taş 24-09-2020 06:29 Bu Dava Hak Davadır 16-09-2020 23:47 Günlük okunacak dualar 16-09-2020 21:21 Gün Birlik Olma Vaktidir 16-09-2020 09:49 En Faziletli 3 salat-ü selam 15-09-2020 18:49 Sinir Otu Çayı 12-09-2020 21:49 Nasiplimisin Kendini Test Et ! 10-09-2020 13:25 Ceviz Kurdu 08-09-2020 14:10 07-09-2020 05:36 BİR MALI KOLAY VE ACİL SATMAK İÇİN DUALAR.. 25-08-2020 22:26 Sadaka 22-08-2020 22:13 Islamda şehitlik mertebesi 15-08-2020 22:59 Bin hacdan hayırlı amel 15-08-2020 05:22 Rızk bolluk ve bereket için salavat 14-08-2020 06:35 Tebliğ 14-08-2020 06:31 Şeytanın Kirli Oyunu 11-08-2020 06:16 Fakir Çoban 07-08-2020 05:51 Hüseyin Hilmi Bin Saîd 05-08-2020 05:58 Hakka gönlünü,Aklını kurban etmeyenler 02-08-2020 23:19 Her Namazın Arkasından 02-08-2020 00:01 Arefe ve Terviye günü yapılacak ibadetler 28-07-2020 18:02 Teheccüd Namazı 27-07-2020 15:29 24 temmuz gazeteciler ve basın günü 24-07-2020 23:20 Iyi Müslüman Olmanın Alameti 21-07-2020 23:27 Dünyanın En Fakiri Hz İsa 20-07-2020 05:36 Abdestin Farzları 19-07-2020 20:30 Alternatif Tedavi 18-07-2020 21:37 Kanser ve Limon 18-07-2020 05:51 Kadın Aslında Çok Güçlüdür. 17-07-2020 19:48 Sürekli Yalnız Olmaktan Bıkmıyormusun 16-07-2020 13:51 Gavs,Gavsu'ul AZAM 12-07-2020 21:23 Sıkıntı Gideren Dualar 08-07-2020 23:24 Abdestin Çıktığı Yer 08-07-2020 16:53 Bursadan Kabeyi Seyretti 07-07-2020 10:52 Namazı terk eden küfür önderleriyle olur 02-07-2020 10:52 Bişr-i hafi hz. 02-07-2020 05:30 Namaza hiç bu açıdan baktınız mı ? 01-07-2020 22:38 Seyyid Şeyh Abdülkadir Geylani hz. 01-07-2020 17:09 İmam'ın Muhteşem Vefatı 30-06-2020 11:35 ANNE BABANIN, EVLADA TEVBE VE DUASI 29-06-2020 16:48 NUMEROLOJİ İLE AURA RENGİ SAPTAMA 21-06-2020 21:28 Sahabe 21-06-2020 01:07 Namaza neden subhaneke ile başlarız ? 20-06-2020 05:29 GİZLENEN ŞEYTAN? 14-06-2020 11:31 Şeyh Ali Tantavi'nin kızı anlatıyor 14-06-2020 10:53 Allah Dostlarını Inkar Etmek,Kuranı Inkar Etmek Demektir. 31-05-2020 12:05 Ömür Boyu Duaların Kabulü Için 19-05-2020 19:40 Rızklar Neden Daralır 17-05-2020 16:53 Burçların Esmaları 16-05-2020 22:06 OLMAZI OLDURAN SALAVAT 16-05-2020 14:37 Orucun faydaları 10-05-2020 02:19 Tenhada Allah’ı zikredip gözyaşı döken ki" 09-05-2020 19:56 HANGİ AĞRILARA NE OKUNMALI 09-05-2020 13:57 Niçin Oruç Tutuyoruz?: 06-05-2020 23:13 Ramazan'ın Başlıca Özellikleri 30-04-2020 22:59 Özel Dualar 27-04-2020 11:44 Kadir Gecesi Ne Zaman 26-04-2020 20:22 GELİN GÖNÜLLER YAPALIM 25-04-2020 23:28 SAHABELER 25-04-2020 23:11 Sadakanın adabı 21-04-2020 20:30 Allah'ı Memnun Etmek 20-04-2020 21:18 Kelebek 17-04-2020 22:08 Haklının Hakkı 17-04-2020 20:32 Kendimi sevmeye başladığımda 17-04-2020 06:05 Gönül Rahminden 11-04-2020 20:21 Doğumda ölümde kader 11-04-2020 10:05 Rabbim Bana Kulum Dedi 11-04-2020 06:22 Yaşlılardan Ögütler 08-04-2020 06:53 Heran Allah Bizimle 05-04-2020 23:05 Tüm sıkıntılarımız için güzel bir dua 05-04-2020 06:30 Salavat-ı şerife faziletleri 04-04-2020 13:02 Ben çağrılmayan yere gitmem 02-04-2020 05:50 Bir Torba Şeker 31-03-2020 20:52 Mor soğanın mucizevi etkisi 29-03-2020 19:41 Belalar neden yağıyor 29-03-2020 19:47 Müslüman Bilim Adamları 27-03-2020 23:45 Tövbe duası 27-03-2020 21:12 HASTALARA ŞİFA DUASI 27-03-2020 18:55 Hayırlı Cumalar 27-03-2020 11:59 Fahri kainat efendimiz. 26-03-2020 06:28 Ne kadar çok gazaplandırdık Rabbimizi 25-03-2020 15:21 Yerel Medya'nın Sorunları 22-03-2020 21:47 KABİRDE CESEDİ ÇÜRÜMEYEN İNSANLAR 22-03-2020 21:35 ANA SIRRI, ANA MAKAMI NEDİR? 30-12-2019 11:36 Hz. Muhammed (SAV) Ağlatan Olay 25-12-2019 12:05 ÖZÜMÜZE NASIL DÖNEBİLİRİZ..? 11-12-2019 19:09
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
9 Yaşında kızın yaşadıkları
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA