DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut
Giriş Tarihi : 23-10-2020 15:14

Alemi Berzah

ALEMİ BERZAH

✫ Selim b. Mansûr b. Ammar’dan Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Ölümünden Sonra Babamı Rüyâmda Gördüm, “Allah Ne Yaptı Sana?” Dedim. O, “Beni Huzuruna Getirip Yaklaştırdı ve “Ey Kötü İhtiyar, Bilir misin Neden Sana Mâğfiret Ettim?” Buyurdu. Ben, “Bilmiyorum Yâ Rabb...” Dedim. Buyurdu ki, “Çünkü Sen, Bir Gün Bir Mecliste Oturdun. Onları Korkumla Ağlattın, Korkumdan Hiç Ağlamamış Bir Kulum da Orada Ağladı. Onu Mâğfiret Ettim. Meclistekileri de Onun Hatırına Bağışladım. Seni de Onlar İçerisinde Bağışladım...”

✫ Seleme b. Affan’dan Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Ölümünden Sonra Veki’i Rüyâmda Gördüm, “Rabbin Sana Ne Yaptı?” Dedim. O, “Beni Cennete Koydu.” Dedi. Ben, “Ne ile Dedim?” O, “İlimle...” Dedi.

✫ Süfyân b. Üyeyne’den Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Ölümünden Sonra Îmâm Sevrî’yi Rüyâmda Gördüm, “Bana Öğüt Ver?” Dedim. Îmâm Sevrî, “İnsanlar Arasına Az Gir.” Dedi. Ben, “Daha Ne Tavsiye Edersin?” Dedim. Îmâm Sevrî, “ Buraya Gelip Öğrenirsin.” Dedi.

✫ Asmeî Babasından Şöyle Rivâyet Etmiştir; Ölümünden Sonra Bir Adam Cerir el-Hasefi’yi Rüyâsında Gördü ve Ona, “Rabbin Sana Ne Yaptı?” Dedi. O, “Bana Mâğfiret Etti.” Dedi. Adam, “Ne ile?” Dedi. O, “Kırda, Bir Suyun Başında Getirdiğin Bir Tekbir ile.” Dedi. Adam, “Kardeşin Ferazdak Ne Yaptı?” Dedi. O, “Sus! Namuslulara İftirâ Etmesi Onu Helâk Etti...” Dedi.

✫ Fakîh İsmâil b. İbrahim’den Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Ölümünden Sonra Hâfız Ebû Ahmed el-Hâkim’i Rüyâmda Gördüm, “Hangi Fırka İyi Kurtulur?” Dedim. O, “Ehl-i Sünnet Fırkası...” Diye Cevap Verdi.

✫ Hasan İbn-i Abdülaziz el-Haşemi el-Abbasî’den Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Ebû Câfer, Muhammed b. Cerir’i Rüyâda Gördüm, “Ölümü Nasıl Buldun?” Dedim. O, “İyilikten Başka Bir Şey Görmedim.” Dedi. Ben, “Kabrin Korkunçluğunu Nasıl Buldun?” Dedim. O, “İyilikten Başka Bir Şey Görmedim.” Dedi. Ben, “Münker ve Nekîr’i Nasıl Buldun?” Dedim. O, “İyilikten Başka Bir Şey Görmedim.” Dedi. Ben, “Demek Rabbin Seni Çok Seviyor. Rabbinin Huzurunda Bizi de Ân!” Dedim. O, “Sen Rabbinin Huzurunda Bizi Ân Diyorsun. Hâlbuki Biz Rasülullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem’e Kavuşmak İçin Sizi Vesile Kılıyoruz.” Dedi.

✫ Hübeş b. Mübeşşir’den Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Yahya b. Main’i Rüyâmda Gördüm, “Rabbin Sana Ne Yaptı?” Dedim. O, “Rabbim Beni Huzuruna Aldı, Kendisine Yaklaştırdı. Bana İhsân ve Keremde Bulundu. Beni Üç Yüz Hûrî ile Evlendirdi. İki Sefer Beni Öz Huzuruna Aldı...” Dedi. Ben, “Ne ile?” Deyince de, Takyesinin Altından Bir Şey Çıkardı ve “Bununla (Yani Hadîs ile).” Dedi.

✫ Abdullah b. Abdurrahman’dan Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Ölümünden Sonra Hâlîfe el-Mütevekkil’i Rüyâmda Gördüm, “Rabbin Sana Ne Yaptı?” Dedim. O, “Rabbim Beni Affetti.” Dedi. Ben, “Bu Kadar Yaptıklarınla Beraber Seni Af mı Etti?” Dedim. O, “Sünnetten (Şeriattan) Yaşattığım Az Miktar Amel ile Bana Mâğfiret Etti.” Dedi.

✫ Abdulaziz b. Amr b. Abdulaziz’den Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Ölümünden Sonra Babamı Rüyâmda Gördüm, “Hangi Ameli En Üstün Buldun?” Dedim. O, “Oğlum! En Tesirli Şey Olarak İstiğfârı Buldum.” Dedi.

✫ Abdullah b. Sâlih es-Sofi’den Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Bir Hadîsçi Rüyâda Görüldü. Ona, “Rabbin Sana Ne Yaptı?” Denildi. O, “Beni Affetti.” Dedi. Ona, “Ne ile?” Diye Sorulunca da, “Kitaplarımda Rasülullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem’e Getirdiğim Salevât ile...” Cevabını Verdi.

✫ Bişr el-Hafi’nin Yeğeni Haşnam’dan Şöyle Rivâyet Olundu; Dayımı Rüyâmda Gördüm, “Rabbin Sana Ne Yaptı?” Dedim. O, “Rabbim Beni Mâğfiret Etti.” Dedi ve Kendisine Yaptığı İkrâmları Anlattı. Ben, “Sana Bir Şey Dedi mi?” Dedim. O, “Evet, Rabbim Bana Dedi ki: Yâ Bişr! Benim Malım Olan Şu Can (Nefs) İçin O Kadar Korkmaktan Utanmıyor musun Buyurdu.” Dedi.

✫ Kâsım b. Münebbih’ten Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; Rüyâmda Bişr el-Hafi’yi Gördüm, “Rabbin Sana Ne Yaptı?” Dedim. O, “Beni Affetti.” Dedi ve İlâve Etti; Rabbim Bana Şöyle Buyurdu, “Yâ Bişr! Seni ve Cenazende Bulunan Herkesi Mâğfiret Ettim...” Ben, “Yâ Rabbi... Beni Seven Herkesi de Mâğfiret Eyle?” Dedim. Celle Celâlühû Hazretleri, “Kıyâmete Kadar Seni Seven Herkesi de Mâğfiret Ettim...” Buyurdu.

✫ Ebû Nasr Halef el-Vezzan’dan Rivâyet Olunmuştur. O, Şöyle Demiştir; Yûsuf b. Hüseyin er-Râzi Rüyâmda Bana Göründü, “Allah Sana Ne Yaptı?” Dedim. O, “Allah Beni Mâğfiret ve Rahmet Etti.” Dedi. Ben, “Ne ile?” Dedim. O, “Ölüm Ânında Söyledim Bâzı Sözlerle... O Zaman Demiştim ki; Yâ Rabbi... İnsanlara Nasihât Ettim ve Kendim Yapmadım. Kusurumu Nasihâtime Bağışla...”

✫ Abdullah b. Muhammed el-Mervizi’den Rivâyet Edildiğine Göre Şöyle Demiştir; el-Hâfız Yakub b. Süfyân’ı Rüyâmda Gördüm, “Allah Sana Ne Yaptı?” Dedim. O Dedi ki, “Beni Mâğfiret Etti ve Yerde Hadîs Nâklettiğim Gibi Gökte de Hadîs Nâkletmemi Emretti. Ben Dördüncü Gökte, Hadîs Nâklettim. Melekler Etrâfımda Toplandılar. Cebrâil (Aleyhisselâm), “Yazdır!” Dedi, Ben Söyledim. Melekler de Altın Kalemlerle Yazdılar.

✫ Hafs b. Abdullah’tan Rivâyet Edildiğine Göre O, Şöyle Demiştir; Ölümünden Sonra Ebû Zur’atey’i, Dünyânın Göğünde Meleklere Namaz Kıldırırken Gördüm, “Ne ile Bu Mertebeye Kavuştun?” Dedim. O Dedi ki, “Elimle Bin Hadîs Yazdım. Her Birisini Rasülullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem’e Nispet Ettirirken Salevât Getirdim. Çünkü Rasülullah Sallallâhû Aleyhi ve Sellem Efendimiz Buyurdu ki: Kim Bana Bir Salevât Getirse, Allah Ona Karşılık Ona, On Salevât (Rahmet) İndirir...”

Not: Biz Buraya Eserden Sadece Bir Kısım Rivâyetleri (15 Adet) Aldık, Ancak Adı Geçen Eserde Sâlih Ameller, Gece Namazları, Birtakım İyilikler, Allah İçin Sevmek ve Allah İçin Nefret Etmek, Kelime-i Tevhîd’i Çok Okumak Gibi Pek Çok Fâziletli Şeyler Bildirilmektedir.

[Kabir Âlemi, Süyûti.]

NELER SÖYLENDİ?
@
Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut

Serdar Cemal Hoca İle Başka Boyut

DİĞER YAZILARI DUA 01-12-2020 16:27 Nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz ? 19-11-2020 14:23 Karabiber yağı faydaları 09-11-2020 07:09 En Büyük Nimet 09-11-2020 00:13 İslamın Ölüme Bakışı 08-11-2020 11:08 Müminin Sorumlulukları 06-11-2020 07:13 Rahmani Uyarı ! 04-11-2020 15:28 Selam Vermek ve Almanın faziletleri 30-10-2020 07:06 Mevlid Kandili’nde Yapılacak Duâ ve İbadetler 27-10-2020 22:43 İslam Barış ve Sevgi Dinidir 27-10-2020 14:58 Sen Ölünce Ne Oluyor Bak 25-10-2020 16:37 Alemi Berzah 23-10-2020 15:14 Anne Baba Hakkı 22-10-2020 06:18 Cennet Nasıldır 22-10-2020 06:11 Rabiulevvel İbadetleri Nelerdir 21-10-2020 07:11 En Etkili Şifa Ayetleri 20-10-2020 13:43 Ağlayarak Okudum 16-10-2020 07:43 Birlik Olalım 13-10-2020 15:42 Kuru Üzüm Faydaları 12-10-2020 12:13 İşte Bu Bizim Hikayemiz 10-10-2020 12:50 Davud ( a.s ) Mucizesi 09-10-2020 20:36 Kesinlikle Okumalısınız 08-10-2020 06:42 Salâvat Getirmenin Fazileti 07-10-2020 17:03 Asalet Üzerine Yazılmış Muhteşem Bir Hikaye 07-10-2020 16:48 Eyyub ( a.s ) 05-10-2020 13:41 Hadislerle kolay ve faziletli dualar 05-10-2020 13:31 05-10-2020 11:58 Vird-i Settar Duası 04-10-2020 17:39 Allah İçin Sevgi 04-10-2020 17:32 7 Ayet-i Kerime Sırları ve Hikmetleri 02-10-2020 14:54 Bir Tabak İncir 30-09-2020 19:46 Surelerin Fazileti 30-09-2020 06:46 Ahlakı Güzelleştirmek 28-09-2020 18:03 Hayırlısı Neyse O Olsun 28-09-2020 17:29 İki Lahmacuna Satılan Ev 26-09-2020 20:35 Fısıltı yada Taş 24-09-2020 06:29 Bu Dava Hak Davadır 16-09-2020 23:47 Günlük okunacak dualar 16-09-2020 21:21 Gün Birlik Olma Vaktidir 16-09-2020 09:49 En Faziletli 3 salat-ü selam 15-09-2020 18:49 Sinir Otu Çayı 12-09-2020 21:49 Nasiplimisin Kendini Test Et ! 10-09-2020 13:25 Ceviz Kurdu 08-09-2020 14:10 07-09-2020 05:36 BİR MALI KOLAY VE ACİL SATMAK İÇİN DUALAR.. 25-08-2020 22:26 Sadaka 22-08-2020 22:13 Islamda şehitlik mertebesi 15-08-2020 22:59 Bin hacdan hayırlı amel 15-08-2020 05:22 Rızk bolluk ve bereket için salavat 14-08-2020 06:35 Tebliğ 14-08-2020 06:31 Şeytanın Kirli Oyunu 11-08-2020 06:16 Fakir Çoban 07-08-2020 05:51 Hüseyin Hilmi Bin Saîd 05-08-2020 05:58 Hakka gönlünü,Aklını kurban etmeyenler 02-08-2020 23:19 Her Namazın Arkasından 02-08-2020 00:01 Arefe ve Terviye günü yapılacak ibadetler 28-07-2020 18:02 Teheccüd Namazı 27-07-2020 15:29 24 temmuz gazeteciler ve basın günü 24-07-2020 23:20 Iyi Müslüman Olmanın Alameti 21-07-2020 23:27 Dünyanın En Fakiri Hz İsa 20-07-2020 05:36 Abdestin Farzları 19-07-2020 20:30 Alternatif Tedavi 18-07-2020 21:37 Kanser ve Limon 18-07-2020 05:51 Kadın Aslında Çok Güçlüdür. 17-07-2020 19:48 Sürekli Yalnız Olmaktan Bıkmıyormusun 16-07-2020 13:51 Gavs,Gavsu'ul AZAM 12-07-2020 21:23 Sıkıntı Gideren Dualar 08-07-2020 23:24 Abdestin Çıktığı Yer 08-07-2020 16:53 Bursadan Kabeyi Seyretti 07-07-2020 10:52 Namazı terk eden küfür önderleriyle olur 02-07-2020 10:52 Bişr-i hafi hz. 02-07-2020 05:30 Namaza hiç bu açıdan baktınız mı ? 01-07-2020 22:38 Seyyid Şeyh Abdülkadir Geylani hz. 01-07-2020 17:09 İmam'ın Muhteşem Vefatı 30-06-2020 11:35 ANNE BABANIN, EVLADA TEVBE VE DUASI 29-06-2020 16:48 NUMEROLOJİ İLE AURA RENGİ SAPTAMA 21-06-2020 21:28 Sahabe 21-06-2020 01:07 Namaza neden subhaneke ile başlarız ? 20-06-2020 05:29 GİZLENEN ŞEYTAN? 14-06-2020 11:31 Şeyh Ali Tantavi'nin kızı anlatıyor 14-06-2020 10:53 Allah Dostlarını Inkar Etmek,Kuranı Inkar Etmek Demektir. 31-05-2020 12:05 Ömür Boyu Duaların Kabulü Için 19-05-2020 19:40 Rızklar Neden Daralır 17-05-2020 16:53 Burçların Esmaları 16-05-2020 22:06 OLMAZI OLDURAN SALAVAT 16-05-2020 14:37 Orucun faydaları 10-05-2020 02:19 Tenhada Allah’ı zikredip gözyaşı döken ki" 09-05-2020 19:56 HANGİ AĞRILARA NE OKUNMALI 09-05-2020 13:57 Niçin Oruç Tutuyoruz?: 06-05-2020 23:13 Ramazan'ın Başlıca Özellikleri 30-04-2020 22:59 Özel Dualar 27-04-2020 11:44 Kadir Gecesi Ne Zaman 26-04-2020 20:22 GELİN GÖNÜLLER YAPALIM 25-04-2020 23:28 SAHABELER 25-04-2020 23:11 Sadakanın adabı 21-04-2020 20:30 Allah'ı Memnun Etmek 20-04-2020 21:18 Kelebek 17-04-2020 22:08 Haklının Hakkı 17-04-2020 20:32 Kendimi sevmeye başladığımda 17-04-2020 06:05 Gönül Rahminden 11-04-2020 20:21 Doğumda ölümde kader 11-04-2020 10:05 Rabbim Bana Kulum Dedi 11-04-2020 06:22 Yaşlılardan Ögütler 08-04-2020 06:53 Heran Allah Bizimle 05-04-2020 23:05 Tüm sıkıntılarımız için güzel bir dua 05-04-2020 06:30 Salavat-ı şerife faziletleri 04-04-2020 13:02 Ben çağrılmayan yere gitmem 02-04-2020 05:50 Bir Torba Şeker 31-03-2020 20:52 Mor soğanın mucizevi etkisi 29-03-2020 19:41 Belalar neden yağıyor 29-03-2020 19:47 Müslüman Bilim Adamları 27-03-2020 23:45 Tövbe duası 27-03-2020 21:12 HASTALARA ŞİFA DUASI 27-03-2020 18:55 Hayırlı Cumalar 27-03-2020 11:59 Fahri kainat efendimiz. 26-03-2020 06:28 Ne kadar çok gazaplandırdık Rabbimizi 25-03-2020 15:21 Yerel Medya'nın Sorunları 22-03-2020 21:47 KABİRDE CESEDİ ÇÜRÜMEYEN İNSANLAR 22-03-2020 21:35 ANA SIRRI, ANA MAKAMI NEDİR? 30-12-2019 11:36 Hz. Muhammed (SAV) Ağlatan Olay 25-12-2019 12:05 ÖZÜMÜZE NASIL DÖNEBİLİRİZ..? 11-12-2019 19:09
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
9 Yaşında kızın yaşadıkları
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA