BODRUM BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

BODRUM - 28-02-2023 18:12 875 kez okundu.

BODRUM BELEDİYESİ MART AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ

 

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.03.2023 Perşembe günü saat:14:00' de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

 

 

Sayın Halkımıza duyurulur.

 

 

I-      BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

 

 

II-      GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

 

 

1; Belediye Meclisinin 02.02.2023 tarih, 2023/25 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Belediye i Meclisimizin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar île Ücret Tarifesinde Zabıta Müdürlüğüne ait ücret tarifesi kısmında yer alan ölçü ve tartı aletlerinden alman harç miktarlarının, 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmesi” teklifine ilişkin 14.02.2023 tarih ve 2023/3 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

 

 

(Plan ve Bütçe Komisyonu)

 

 

2.       Küresel İklim Değişikliği' nin etkilerini azaltmak amacıyla alınması gereken tedbirler kapsamında bir çok ülkede başlayan “Su Verimliliğinin Sağlanması” konusundaki uygulamalar içinde yer verilen “aşırı su tüketimi ve yağmur sularının toprağa karışmadan denizlerimize aktarılmasının önlenmesi” konusunun görüşülmesi.

 

 

(İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü)

 

 

3.       Belediyemiz norm kadro cetvelindeki Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 35 adet kadronun derece değişikliğinin yapılması konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (1) bendine istinaden görüşülmesi.

 

 

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

 

 

4.       Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince görüşülmesi.

 

 

(Plan ve Proje Müdürlüğü)

 

 

5.       Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis-Bahçelievler-Akyarlar-Karabağ-Akçaalan-Peksimet-İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince görüşülmesi.

 

 

(Plan ve Proje Müdürlüğü)

Neler Söylendi?
DİĞER HABERLER
BELEDİYE HALK PLAJLARINDA GÖREV ALACAKLAR

BELEDİYE HALK PLAJLARINDA GÖREV ALACAKLAR

10-06-2023 - BODRUM

BODRUM’DA ÇEVRE HAFTASI BULUŞMASI

BODRUM’DA ÇEVRE HAFTASI BULUŞMASI

09-06-2023 - BODRUM