GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-05-2021 16:21   Güncelleme : 24-05-2021 16:21

Uluslar Arası Medya Ve İslamofobi Sempozyumu

Uluslar Arası Medya Ve İslamofobi Sempozyumu

SÖKE İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. TURAN AKKOYUN, 1.
ULUSLARARASI MEDYA ve İSLAMOFOBİ SEMPOZYUMUNDA
İslamofobinin ön yargılı bir şekilde yaygınlaştırılması, III. Bin yılın önemli konuları
arasındaki yerini korumaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT, RTÜK, SETA,
Erciyes Üniversitesi işbirliği ile Ankara’da ATO CONGRESIUM’DA 25-26 Mayıs 2021
tarihlerinde I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu ile evrensel nitelikteki
soruna karşı akademik bir bakış gerçekleştirilecektir.
Uluslararası etkinliğe Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Turan Akkoyun “İslamofobiye Karşı Sinema Gücü” başlıklı bildiri ile iştirak
edecektir. Bilindiği üzere; Medya olarak da anılan kitle iletişim araçları, Sanayi Devrimi
sonrasında ekonomik güç yanında siyasiden dengeleri kendi tekeline alan Batının en önemli
toplum mühendisliği aracı haline dönüştürülmüştür. Belirlenen siyasi, askeri, ekonomik,
hedefler doğrultusunda yerelden ulusala, evrensele uzanan menfaatler yönünde yazılı, görsel
medya hemen her statüde bulunan şahsiyetler tarafından yönlendirilmektedir. Birey ya da
toplum yaşama ve güvende hissetmesi üzerindeki kurgular vasıtasıyla dünya
şekillendirilebilmektedir. Bahsi geçen hususlara tersten bakıldığında muhafaza çabası ve
mevcudiyetini sürdürme azmi insanın temel ihtiyacı olarak ortaya çıkmaktadır.
Üç yüz milyonu aşan Türk Dünyası, iki milyara yaklaşan İslam Dünyasının sırtladığı
medeniyet birikimi birkaç yüzyıldan beri global liderliği elinde tutan Batı’nın hemen herkese
kabul ettirdiği çerçeveyi değiştirme yeteneğine sahip bir alternatif olarak durmaktadır. Bireyin
ya da genel itibariyle toplumun yersiz veya aşırı akıldışı bir korkuya saplanması şeklinde izah
edilebilecek fobiye saplanması ve bunun sürekli hale getirilmesi muhtemel alternatiflere çıkış
yolunu da kapamaktadır. İdare eden konumundakilerin kendilerini kuvvetlendirme vasıtası
olarak durmaksızın güçlendirdikleri medya, muhtemel alternatifleri önleme kadar onlar
üzerinden dünyaya korku salıp, tesis edilen sisteme mahkum hale dönüştürülmesinde etkili bir
şekilde kullanıldığı bilimsel olarak teyit edilebilmektedir.
Medya basından, radyoya, televizyondan sinemaya, dijital platformlara ve internete
kadar uzanan geniş bir yelpazede hiçbir alanı boş bırakmaksızın bugün ve yarına dair
çerçeveyi resmederek ilerlemektedir. Son çeyrek yüzyılda uluslararası literatüre eklenmesinde
esaslı bir rol üstlenmektedir.
Prof. Dr. Turan Akkoyun sempozyumda önemli bir yer işgal eden ve Mira Salonunda
gerçekleşecek “İslamofobi ve Kültürel Irkçılık Örnekleri” başlıklı Oturumunda başkanlık
görevi üstlenecektir.