DATÇA
Giriş Tarihi : 07-11-2020 15:35   Güncelleme : 07-11-2020 15:35

TA­LİH­SİZ AMA BİR O KA­DAR­ DA ŞANS­LI OLAN KAPLUMBAĞA, TEDAVİ ALTINA ALINDI

TA­LİH­SİZ AMA BİR O KA­DAR­ DA ŞANS­LI OLAN KAPLUMBAĞA, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Datça Me­su­di­ye ma­hal­le­sin­de çıkan orman yan­gı­nın­da son anda yan­mak­tan kur­ta­rı­lan kap­lum­ba­ğa ,te­da­vi için Muğla Gö­ko­va hay­van has­ta­ne­si­ne gön­de­ril­di.

TA­LİH­SİZ AMA BİR O KA­DAR­ DA ŞANS­LI  OLAN KAPLUMBAĞA, TEDAVİ ALTINA ALINDI

Geç­ti­ği­miz hafta  Me­su­di­ye Ma­hal­le­si Dö­şe­me mev­ki­sin­de mey­da­na gelen yan­gın­da son anda yan­mak­tan kur­tu­lan kap­lum­ba­ğa' yı  ,Cuma günü Doğa Ko­ru­ma ve Milli Park­lar Datça Bölge Şefi Mus­ta­fa Kamil Uslu , Datça Orman İşlet­me Mü­dü­rü Saner De­mir­taş ve Kap­lum­ba­ğa­ya bakan hay­van­se­ver Nur­can Kaya ' dan tes­lim aldı. Gö­ko­va hay­van has­ta­ne­sin­de­ki te­da­vi­sin­den sonra, ta­lih­siz ama bir o ka­dar­da şans­lı olan kaplumbağanın doğal or­ta­ma bı­ra­kı­la­ca­ğı be­lir­til­di.