GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-12-2021 15:00   Güncelleme : 15-12-2021 15:00

SES üyelerinden iş bırakma eylemi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesine bağlı sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde; ülke genelinde eş zamanlı olarak iş bıraktı. Sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi adına, Fethiye Devlet Hastanesi çalışanları iş bırakıp greve gittiler.

SES üyelerinden iş bırakma eylemi

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesine bağlı sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde; ülke genelinde eş zamanlı olarak iş bıraktı. Sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi adına, Fethiye Devlet Hastanesi çalışanları iş bırakıp greve gittiler.

 

Uygulanan sağlık sisteminin ilerleyişinin artık imkansız hale geldiğini kaydeden sağlık çalışanları, Fethiye Devlet Hastanesi önünde bir araya geldiler. Doktorlar ve sağlık görevlileri haklarını talep ettiler ve greve gittiklerini dile getirdiler.

 

Fethiye Devlet Hastanesi’nde yapılan iş bırakma eyleminde ortak basın açıklaması Muğla Tabip Odası Üyesi Uzman Dr. Hasan Murat Ayten tarafından okundu. Ayten, “İktidar bilmelidir ki hekimlerin, sağlık çalışanlarının, emekçilerin söyleyecek sözü, sağlık sistemini değiştirecek gücü vardır. İktidar bilmelidir ki; taleplerimiz kabul edilmediği, sağlık çalışanlarının çalışma ve yaşam koşullarını düzeltecek bir düzenleme hızla Meclis’e getirilmediği takdirde eylemlerimiz devam edecektir. 1 Aralık 2021’de torba yasaya eklenen bir madde ile sağlık emekçilerinden sadece emekli hekim ve diş hekimleri ile bazı hekimlerin sabit ek ödemelerine zam yapılması kararı sahnelenen bir trajik komedyadır. TTB’nin ve SES’in yıllarca yürüttüğü mücadelenin sonucu elde edilen bu kazanım önemlidir. Ancak hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir dedik. Verilen sözlerin takipçisi olacağımızı söyledik. Sağlık ekip işidir diyerek bu zammın tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maaşlarına yansıtılması için eylem ve etkinlikler yaptık. Bu amaçla hazırlayıp gönderdiğimiz yasa teklifini TBMM gündemine taşımayı başarmıştık. Tartışmalı TBMM görüşmelerinin ertelenmesi ve verilen zamların geri çekileceği açığa çıkınca 6 Aralık 2021 tarihinde uyarı amaçlı iş bırakma eylemi gerçekleştirdik. Sonuç olarak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir” ifadelerini kullandı.

 

Açıklamasını sürdüren Dr. Ayten, “İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplumun sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Toplumun sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık G(ö)REV zamanıdır. Gün dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin; yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür. Emeğimiz üzerinden kendini var eden, sömürenlere dur demenin, biz birlikte güçlüyüzü göstermenin günüdür. Bu mücadele sadece hekimler, sağlık emekçileri için değil; tüm toplum için, hepimiz için verilmektedir. Pandemi dönemi boyunca desteklerini hep yanımızda hissettiğimiz topluma da çağrımızdır: Sağlık çalışanlarının çığlığına kulak verin. Mücadelemiz siz hastalarımızın sağlığa erişim hakkı ve nitelikli sağlık hizmeti alabilmeniz içindir. Sesimizi duyun ve acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gelmeyerek eylemlerimize destek verin” dedi.