GÜNCEL
Giriş Tarihi : 15-12-2021 15:40   Güncelleme : 15-12-2021 15:40

Sendika üyeleri, “Verilen sözlerin takipçisi olacağız”

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesine bağlı sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde; ülke genelinde eş zamanlı olarak iş bıraktı. Konuyla ilgili olarak Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde de basın açıklaması düzenlendi.

Sendika üyeleri, “Verilen sözlerin takipçisi olacağız”

 

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesine bağlı sağlık çalışanları, Türk Tabipler Birliği’nin öncülüğünde; ülke genelinde eş zamanlı olarak iş bıraktı. Konuyla ilgili olarak Fethiye Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde de basın açıklaması düzenlendi.

 

Hazırlanan basın açıklamasını SES Fethiye ADSM Eş Temsilcilerinden Sağlık Teknikeri Ayşe Nur Kababurun okudu. Kababurun, “1 Aralık 2021 tarihinde 287 sayılı torba yasaya eklenen bir madde ile sağlık emekçilerinden sadece emekli hekim ve diş hekimleri ile bazı hekimlerin sabit ek ödemelerine zam yapılması kararı açıklandı. TTB’nin ve sendikamız SES’in yıllarca yürüttüğü mücadelenin sonucu elde edilen bu kazanım yetersizdir. Hekimlere uygulanacağı ifade edilen maaş artışları; mevcut ekonomik kriz, hayat pahalılığı içinde mesleğin niteliği ve iş riski hesaplandığında yetersizdir. Verilen sözlerin takipçisi olacağız dedik. Sağlık ekip işidir diyerek bu zammın tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin maaşlarına yansıtılması için eylem ve etkinlikler yaptık, hazırlayıp gönderdiğimiz yasa teklifini TBMM gündemine taşımayı, tartıştırmaya açmayı ve görüştürmeyi başarmıştık. Görüşmelerin ertelenmesi ve verilen zamların geri çekileceği söylemleri üzerine 6 Aralık 2021 tarihinde uyarı amaçlı iş bırakma gerçekleştirdik” dedi.

 

Açıklamasını sürdüren Sağlık Teknikeri Ayşe Nur Kababurun, “Ancak Meclis'te bütün partilerin oybirliğiyle getirilen düzenleme, 11 Aralık tarihinde bir kez daha komisyona getirilmiş ve içtüzüğe aykırı olarak komisyon başkanının imzasıyla geri çekilmiştir. Sonuç olarak yasa tasarısı TBMM’ye getirildiği gibi hızla geri çekilmiştir. Sağlık ekip işidir; ekibin her bir üyesi, insanca yaşayacak bir ücret ve güvenli çalışma koşullarında ekip olarak, iş barışı bozulmadan çalışmak istemektedir. Bizler tasarının yeterli olmadığını, bütüncül olmadığını, tüm sağlık emekçilerini kapsamadığını söylerken bu teklif bile fazla görülmüştür. İktidarın savunduğu ve uyguladığı sağlık sistemi toplumun sağlığı için artık önemli bir risk halini almış; bu sistemin yürütülmesi olanaksızlaşmıştır. Ağız ve diş sağlığı hizmetleri ve bu hizmetin sunucuları da tıkanan bu sağlık sisteminden olumsuz etkilenmiştir. Başta diş çürüğü ve dişeti hastalıkları olmak üzere ağız hastalıkları ülkemizin en yaygın görülen halk sağlığı sorunları olmaya devam etmektedir. Planlama yapılmadan sayıları ve kontenjanları artırılan, öğretim üyesi eksikliği ve fiziki şartların yetersizliğine rağmen açılan Diş Hekimliği Fakülteleri’nden mezun olan daha çok diş hekimi ile bu sorunların çözülemediği görülmektedir. Ağız ve diş sağlığı merkezlerinin sayısı dolayısıyla kamuda çalışan diş hekimi sayısı geçmiş yıllara göre daha fazla olmasına rağmen toplumun ağız ve diş sağlığı göstergelerinde bir iyileşme söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

 

SES Fethiye ADSM Eş Temsilcilerinden Sağlık Teknikeri Ayşe Nur Kababurun açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Ayrıca kamuda çalışan diş hekimlerinin randevulu hasta sayılarının artırılması, daha kısa sürelerde daha çok hastaya bakmaya zorlanmaları, yardımcı sağlık personeli sayısının yetersizliği ve malzeme tedariğinde sorunlar eklenince nitelikli ağız diş sağlığı hizmeti sunmak imkansız hale gelmiştir. Toplumun sağlık hakkı; emeğimiz ve geleceğimiz için artık g(ö)rev zamanıdır. Gün dayanışmanın, birbirimize, mesleklerimizin taşıdığı güce güvenmenin; yaşam ve sağlık haklarımızı savunmanın ve geliştirmenin günüdür. 

Emeğimiz üzerinden kendini var eden, sömürenlere dur demenin biz birlikte güçlüyüzü göstermenin günüdür. Bu mücadele sadece hekimler, sağlık emekçileri için değil; tüm toplum için, hepimiz için verilmektedir.