MİLAS TÜRK
Giriş Tarihi : 12-05-2020 17:52   Güncelleme : 12-05-2020 17:52

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI

Milas Belediyesi meclisi 15 Mayıs Cuma günü olağanüstü toplanıyor.
15 Mayıs Cuma saat 11.00’de Toplantı ve Düğün Salonunda başlayacak Milas Belediyesi olağanüstü
meclisinde, Ecrimisil ve kiraların ertelenmesi, Evsel Katı Atık Ücretlerinden muaf tutulması gibi
konular görüşülüp karara bağlanacak.

2020 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ MECLİS GÜNDEMİ

1- Açılış ve yoklama
2- Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle, 17 Nisan 2020
tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 1. Maddesinin (ç)
fıkrası ile Belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili
mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların,
19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3
ay ertelenmesine, söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit
taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi ve bu
kapsamda 01/04/2020 tarihi ile 01/07/2020 tarihleri arasındaki dönemin ertelenip
ertelenmeyeceği hususunun görüşülmesi, (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
3- Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını kaynaklı alınan önlemler, kanunlar ve genelgeler
kapsamında; (Mali Hizmetler Müdürlüğü)
a- Faaliyetleri durdurulan işletmelerin 27/10/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede
yayınlanarak yürürlüğe giren Atıksu Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Berteraf Tesisleri
Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
çerçevesinde; Su aboneliği olan ve MUSKİ tarafından su faturaları ile birlikte tahsil edilen
işletmelerin faaliyetleri durdurulan ve faaliyette bulunulmayan dönemler için Evsel Katı
Atık Ücretlerinden muaf tutulması konusunun;
b- 08.11/2019 tarih 2019/258 sayılı Belediye Meclis Kararına göre su aboneliği bulunmayan
veya ön ödemeli su sayacı kullanan abonelerden Mayıs ve Kasım aylarında tahsil edilecek
Evsel Katı Atık Ücretlerinin 31.05.2020 vadeli ilk altı (6) aylık dönemin Belediye
Meclisinin uygun göreceği bir tarihe ertelenmesi talebinin görüşülmesi,

c- İlçemizde mevcut bulunan ve bu süreçte faaliyetlerine izin verilmeyen Pazar yerlerinde Pazar
esnafının evsel katı atık ücretlerinin kapalı kaldığı süre boyunca muaf tutulmasına ve açık olan Pazar
yerleri ile ilgili olarak 2020/Mart-Nisan ve Mayıs aylarında tahsil edilmesi gereken Evsel Katı Atık
Ücret ödeme sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağı konunun görüşülmesi;