MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 08-07-2021 12:34   Güncelleme : 08-07-2021 12:34

MUĞLA VALİLİĞİ AÇIKLAMA

İL KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

MUĞLA VALİLİĞİ AÇIKLAMA

MUĞLA VALİLİĞİ

İL KURBAN HİZMETLERİ KOMİSYONU KARARLARI

Kurban Bayramında ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşlarımızın dini
hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun bir şekilde kurbanlarını bizzat
kesmelerine veya vekalet yoluyla kestirmelerine yardımcı olmak, kurban kesim yerlerini ve
gerekli usul ve esasları belirlemek için, 19/06/2021 tarihli ve 31516 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” gereği 01/07/2021
tarihinde Vali Yardımcısı Mehmet Suphi OLCAY’ın Başkanlığında Valilikte saat 10.00’da
toplanan “Muğla Valiliği İl Kurban Hizmetleri Komisyonu”nca alınan kararlar aşağıda
belirtilmiştir.
1- Kurban Satış Yeri Olarak;
a) 2021 yılında ilçe kurban kesim komisyonu kararları doğrultusunda hayvan satış
yerleri belirlenmesi ve belirlenen yerlerde kurbanlık hayvanların satılmasına,
b) Bu mekânların insan ve çevre sağlığı ve güvenliği ile hayvan hakları gözetilerek
etrafı branda ile çevrili üstü kapalı, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını da
karşılayacak şekilde hazırlanmasına,
c) İlçe kurban hizmetleri komisyonu tarafından belirlenen görevlilerden oluşacak
“Kurban Kontrol ve Denetim Birimi”nin kurban satış yerlerinin denetleyerek
uygunluğunun kontrol edilmesine,
2- Kurban Kesim Yeri Olarak;
a) Tüm ilçelerde Belediye Mezbahalarında ve kurban kesim komisyonlarının
belirlediği kurban kesim yerlerinde kesimlerin yapılmasına, Kurban öncesi kesim
yerlerinin komisyonca gerekli denetimin yapılmasına,
b) Kesim yerinin dezenfekte edilebilir, zeminde su biriktirmeyen, ışıklandırma ve
havalandırması bulunan, dini ve hijyenik şartlara uygun ve vatandaşların sosyal
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmesine,
c) İlçe Kurban Komisyonlarınca belirlenen Kurban kesim alanları dışında, izin
verilmeyen alanlarda kurban kesilmesi ya da çevreyi kirletecek şekilde her türlü
atığı kontrolsüz olarak bırakanlara kolluk kuvveti ve zabıta birimlerince gerekli
uyarın yapılarak, aksi yönde hareket edenler tutanakla, kamera veya fotoğrafla
tespit edilerek 2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari yaptırım kararı
uygulanmak üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildirilmesine,
d) Mevsim itibariyle; İlçe Komisyonlarınca belirlenen kurban kesim yerlerinin kapalı
hale getirilmesi, gerekli alt ve üst yapının belediyece sağlanması, kesim yerlerine
yeterli su bağlanması, hayvanların derilerinin yüzülmesi ve etlerin parçalanması
esnasında kurbanlardan çıkan atıkların toplanması için kafi miktarda çöp
bidonunun belediyelerce temin edilmesine,
e) Kesim yerlerinde görev yapmak üzere; Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Veteriner Hekimlerden

kesim günleri için görevlendirilme sağlanması, yeteri derecede Veteriner Hekim
yok ise Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü
koordineli çalışarak Veteriner Hekim görevlendirilmesi sağlanması, ayrıca
Belediye Başkanlığı tarafından kesim sırasında çizme ve önlük giyerek ve her yıl
Kurban Bayramından önce hijyen eğitimi almış kasaplardan yeterli sayıda kesim
elamanı görevlendirilmesine,
f) İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararlarına ve sağlık şartlarına uymak suretiyle, mezbahane
ile kurban kesim yerlerinde kurban kesilmesine, özel bahçesinde veya kurban
kesmeye uygun mülkünde kurban kesmek isteyenlerin dışında kesim yapacakların
Belediyelerce belirlenen toplu kesim yerlerine yönlendirilmesine ve bu konuda
gerekli bilgilendirme yapılmasına, bunun dışında park meydan, cadde sokak vs.
umuma açık ve kurban kesimi için uygun olmayan yerlerde kurban kesimi
yapılmaması için Büyükşehir Belediye ve İlçe Belediye Zabıtasınca ve yetkili
Kamu Personellerince gerekli uyarıların yapılması, ihtiyaç halinde Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü elemanlarınca koordineli çalışılması, gerekli kontrol
yapılarak belediyece halkın uyarılması, ayrıca bu konunun İl/İlçe Müftülüğünce
yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halka duyurulmasına,
g) İlçe Müftülükleri tarafından kurban kesim yerlerinde Bayram süresince yeteri
kadar din görevlisi görevlendirilmesine, görevli imamların bayram namazını
müteakiben mezbahalara intikalinin sağlanmasına,
h) İlçe Belediye Başkanlıklarınca kesim yerleri için periyodik olarak sürekli çöp
kamyonunun temizliği sağlayacak bir ekip ile birlikte dolaştırılması; kurbanlık
hayvanların zemini temiz ve kuru, etrafı ve üstü kapalı mahallerde ( büyükbaş
hayvanlar için uzun ipli yular ) muhafaza edilip nakilleri sırasında yeteri kadar
tecrübeli eleman bulundurulması, satış yerlerinin temizlenmesi ve oluşan atıkların
alınması işleminin günlük olarak muntazaman yapılması ve toplanan atıkların
usulüne uygun olarak imha edilmesine,
3- COVİD-19 Salgınını Önleme Tedbirleri Kapsamında;
a) Kesim yerlerinde COVİD-19 bulaşma riskini en aza indirmek için randevu sistemi
uygulanmasına,
b) Kurban satış ve kesim yerlerinde COVİD-19 salgını sebebiyle komisyonlar İl/İlçe
Pandemi Kurulu ile işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin alınmasına,
c) Kurban satış ve kesim yerlerinde COVİD-19 salgını sebebi ile maske kullanılması,
fiziki mesafe kuralına uyulmasına,
d) Belediyelere ait Kurban satış ve kesim yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde
belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulmasına ve maskesi olmayanlara maske
dağıtılmasının Belediyelerce sağlanmasına, Özel sektöre ait Kurban satış ve kesim
yerlerinin tüm girişlerinde ve içerisinde belirli mesafelerde el antiseptiği
bulundurulmasına ve maskesi olmayanlara maske dağıtılmasının Özel sektör
yetkililerince sağlanmasına
e) Hayvan satış alanında 8 metrekareye 1 kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak
şekilde kontrollü insan girişinin sağlanmasına,
f) Kurban satış yerlerinin giriş kapılarına ve uygun yerlerine COVİD-19’dan
korunma önlemleri ile ilgili bilgilendirici kuralların olduğu tabelaların Sağlık
Müdürlükleri ve Belediyelerce asılmasına,
g) Belediyelere ait Hayvan satış ve kesim alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı
olanların alınmamasına ve bu mekânların girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek,

ateşi 38 derece üzerinde olanların girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesinin Belediyelerce sağlanmasına,
Özel sektöre ait Hayvan satış ve kesim alanlarına ateş ve solunum sıkıntısı
olanların alınmamasına ve bu mekânların girişlerinde vatandaşların ateşi ölçülerek,
ateşi 38 derece üzerinde olanların girişlerine izin verilmemesi ve sağlık kuruluşuna
yönlendirilmesinin Özel sektör yetkililerince sağlanmasına, Belediyelerce gerekli
denetimlerin yapılmasına,
h) Müşterilerin, hayvan satış alanlarında uzun süre kalmamaları, tokalaşmanın
olmaması, sosyal mesafeye dikkat edilmesi, sık sık ellerin dezenfekte edilmesi için
Belediyeler tarafından uyarıların yapılmasına,
4- Kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan; yavrulu olanların kesilmemesi, kurban
kesim yerlerine incitmeden getirilmesi, kurbanlık hayvanlarda kurban olup
olmayacağı ( yaş ve diğer vasıflardan dolayı ) şüpheli olanların durumu için İl
Müftülüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi alınması, kesimin keskin
bıçakla yapılması yönünde İl Müftülüğünce yapılan vaaz ve okunan hutbelerde halkın
uyarılmasına, Vekaletle Kurban organizasyonu konusunda müftülüklerce
bilgilendirme yapılmasına,
5- Kurban olarak satın alınacak hayvanların (sağlıklı, besili, veteriner sağlık
raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan) Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen
koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı olanlardan seçilmesi,
gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin
önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih
edilmesi gerektiği konusunda hatırlatmaların komisyon üyesi kurumlar tarafından
yapılmasına,
6- Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmak, devamlı aç ve susuz bırakmak, kesin olarak
öldüğü anlaşılmadan vücuduna müdahalede bulunmak, 5199 sayılı Hayvanları
Koruma Kanununa göre yasak olduğundan Belediye Başkanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Muğla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi
tarafından halka duyuruda bulunulması ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından vaaz ve
hutbelerde vatandaşların bu konuda uyarılmasına,
7- Kurban edilecek küçük ve büyükbaş hayvanların kulak küpe ve pasaportlarının Tarım
ve Orman İlçe Müdürlüğünce kontrol edilip kurbanlık hayvan seçiminde kulak küpe
ve pasaportları bulunan hayvanları almaları yönünde halka duyurulmasına ve
uygulama anında uyarılmasına, kesilen hayvanların küpeleri, kesimde görevliler
tarafından Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğüne ulaştırmak üzere muhafaza edilmesine,
kurbanı kendi kesen vatandaşların da kulak küpelerini Tarım ve Orman İlçe
Müdürlüğüne ulaştırmasına, bu konunun Belediye Başkanlığınca duyuru yapılmasına
ve İl/İlçe Müftülüğü tarafından Cuma ve Bayram hutbelerinde cemaate
duyurulmasına,
8- Kurban Hizmetleri Komisyonu kararı gereği makbuz mukabili kesim ücreti olarak;
-Büyükbaş Hayvan kesim ücreti 500,00 TL(BEŞTÜRKLİRASI),
-Küçükbaş Hayvan kesim ücreti 130,00 TL(YÜZOTUZTÜRKLİRASI),
olarak belirlenmesine,

9- Belediye Mezbahalarında kesilen kurbanlardan, kamu hizmeti düşünülerek kesim
ücreti hariç ücret alınmamasına;
10- Makbuz karşılığı alınan kurban kesim ücretlerinin, İlçe Kurban Komisyonunun
belirleyeceği oranda görevli kasaplara ve ilgili kamu çalışanlarına taksim edilmesine,
11- Kesim ücreti makbuzunun İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonlarınca bastırılmasına,
12- İlçelerde bulunan mezbahalar Büyükşehir Belediyesine bağlı olduğundan fiyatların
ilçe komisyonlarınca aynı tutulmasına,
13- Büyükbaş hayvanların bölgelerdeki teknik ve sıhhi imkânsızlıklar nedeniyle sadece
mezbahanelerde kesilmesi için yönlendirilmesine,
14- Yönetmelik gereği Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan "Kurban Rehberi" nin ilgili
Kurum ve Kuruluşlarca internet web sayfalarında yayımlanmasına, ilçe müftülükleri
tarafından hazırlanan "İdeal Bir Kurban Nasıl Kesilmelidir" bilgi notunun kurban
kesecek kasaplara ulaştırılmasına,
15- Bayram süresince Kurban satış ve kesim yerlerinde sağlık yönünden doğabilecek
aksaklıklar için İl Sağlık Müdürlüğünce ve asayişin sağlanması bakımından İl
Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğünce gerekli tedbirin alınmasına,
16- Kurban ile ilgili bilgi almak isteyenlerin Belediye Zabıta hattı 153 numaralı ve Çağrı
merkezi 444 48 01 no’lu hattını aramaları ile ilgili Belediye Başkanlığınca ve İl/İlçe
Müftülüğü tarafından vaaz ve hutbelerde halka duyurulmasına,
17- Aşağıda imzası bulunan komisyon üyeleri tarafından alınan iş bu kararın mahalli yazılı
ve görsel basın organlarında yayınlanması için Valilik Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne gönderilmesine,
18- İlgili Kurumlar tarafından 19/06/2021 tarihli ve 31556 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan “2021 yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ”e riayet
edilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir. 01/07/2021