MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 28-08-2020 18:00   Güncelleme : 28-08-2020 18:00

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

 

 

KARAR TARİHİ        : 28/08/2020

KARAR NO           : 2020/81

GÜNDEM           : 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, düğün, cenaze, sünnet gibi toplu alanlara girmelerine yönelik kısıtlamalar hk.

 

KARAR              :

 

1- İlimiz 10.06.2020 tarih ve 2020/59 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararının 2. maddesinde “65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,” hükmü karara bağlanmış olup; bu karara ek olarak, İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sağlıklarının korunabilmesi amacıyla;

​Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi uyarınca aşağıda belirtilen tedbir kararlarının alınması ihtiyacı duyulmuştur. 

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın; düğün, nişan, nikâh, kına, sünnet, mevlit,cenaze gibi toplu organizasyonlara, sadece 1. ve 2. derece 3. derece (anne, baba, kardeş, torun, dede, nine, amca, hala, teyze, dayı.) yakın akrabalarının sosyal mesafe ve maske kuralına riayet ederek katılması, bunun dışındaki 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın katılımlarının kısıtlanmasına;

Oy birliği ile karar verilmiştir.