MİLAS TÜRK
Giriş Tarihi : 04-06-2022 15:45

Milas Kent Konseyi’nden kamuoyuna duyuru

31 Mayıs 2022 tarihinde, Milas Kent Konseyi olağanüstü seçimli genel kurula gitmiş ve yeni yürütme kurulunu belirlemişti. Milas Kent Konseyi Başkanı Serap Türker ve yürütme kurulu üyeleri bir açıklamada bulundu.

Milas Kent Konseyi’nden kamuoyuna duyuru

 

 

 

31 Mayıs 2022 tarihinde, Milas Kent Konseyi olağanüstü seçimli genel kurula gitmiş ve yeni yürütme kurulunu belirlemişti. Milas Kent Konseyi Başkanı Serap Türker ve yürütme kurulu üyeleri bir açıklamada bulundu.

 

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer veriliyor;

“Zeytin mitinginden sonra yürütme kurulundaki fikir ayrılıkları, 9 Mayıs 2022 tarihli Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısında, Yürütme Kurulu’nun 7’ye 2 oyla seçimli olağanüstü Genel Kurul kararı alması ile sonuçlanmıştı. Karar, toplantıya katılan Başkan ve 1 üyenin yapılan eleştirileri kabul etmemesi sonrasında, artık birlikte çalışma imkanı kalmadığı için 2009 yılından beri ufak-tefek değişikliklerle uygulamada olan Milas Kent Konseyi Yönergesi’ne göre alınmıştır. Yürütme Kurulu toplantısında hiç bir itiraz öne sürmeden, alınan karara imza atmış olan Konsey Başkanı Çağlayan Üçpınar, aradan birkaç gün geçtikten sonra, sosyal medyada yaptığı paylaşımla; yönergedeki hükmün yönetmelikteki ilgili hükümle uyuşmadığını dile getirmiştir. Genel Kurul kararını tanımadığını belirtene Çağlayan Üçpınar, yürütme kurulunun kendisince de imzalanan kararı gereği, Kent Konseyi’nin son Genel Kurul’daki temsilcilerine gönderilmek üzere Konsey Sekreteri çalışan tarafından imza için kendisine getirdiği çağrı mektuplarını imzalamamış ve yırtıp atmıştır.

 

Kendisinin 2 dönemdir başkanlığını yaptığı ve son genel kurulda yürütme kurulu üye sayısının 7’den 9’a çıkarılması doğrultusunda kendi önerisiyle gündeme gelip Genel Kurulca bu şekliyle yeniden onaylanan ve ancak bir sonraki genel kurulda değiştirilebilecek olan yönergedeki maddeden haberi olmadığını belirterek; kendi yönergesini inkar eden yürütme kurulunun aldığı kararı uygulamayacağını yazan eski Konsey Başkanı Çağlayan Üçpınar, yönerge ile yönetmelik arasındaki çelişki nedeniyle, ancak genel kurul üyelerinin üçte birinin talep etmesi halinde genel kurul yapılabileceğini belirtmiştir.

 

Yani olacağı biliyordu ve bundan sonra, genel kurul kararı alan Yürütme Kurulu’nun (7-2’lik) çoğunluğuna karşı, sosyal medya üzerinden hakaret ve iftiralar yağdırmaya başladı ve Milas Kent Konseyi’nin itibarına karşı açıkça bir harekete girişti. Oysa hiçbir yönetmelik veya yönerge, Kent Konseyi Başkanı’na, kendisinin de altında imzası olan Yürütme Kurulu kararını keyfi bir şekilde uygulamama yetkisi vermez. Açıkça usulsüzlük yapmış ve keyfi davranmıştır ve hatta baştan planlı bir düşmanlığı körüklemiştir. Bunun üzerine, Genel Kurul üyelerinin çoğunluğundan Olağanüstü Genel Kurul dilekçeleri de toplanmış ve Genel Kurul Çağrısı Genel Sekreter ve en yaşlı üye tarafından imzalanarak dağıtılmıştır.

 

31 Mayıs’ta toplanan Genel Kurul’da Divan’a, bu genel kurulun yapılmaması için itiraz eden Başkan, ‘usul açısından bir sorun yok’ cevabını alınca, bu sefer toplanan Genel Kurul talep dilekçelerinin geçersizliğini iddia etmiştir. Divan, evrak veya usul açısından sorun olmadığını belirtmiş, hatta şaibeleri gidermek adına, tekrar açık oylama yaptırmış, Genel Kurul’un seçimli olmasına, oylamaya 43 üye evet, 2 üye hayır oyu kullanmıştır.

 

Haziruna kayıtlı 77 üyeden 49’u genel Kurul’a katılmış, gizli oy açık sayım usulüyle yapılan seçimle, Kent Konseyi’nin yeni başkanı ve 9 kişilik Yürütme Kurulu seçilmiştir. Eski Yürütme Kurulu’nun 5 üyesi, yeni yürütme kurulunda başkan ve üye olarak yer almışlardır. Yani Genel Kurul, Milas halkı için çalışacaklarla, Kent Konseyi’ni kendi siyasi görüşlerine alet etmek isteyenleri ayırmış ve devre dışı bırakmıştır.

Genel Kurul’un değişim iradesini yok sayan tekçi, benci anlayış, sosyal medyada yeni yönetime yalan yanlış, hakarete varan ifadelerle iftira kampanyası başlatmıştır. Yeni Yürütme Kurulu olarak bizim üzüntümüz, Milas Kent Konseyi’nin ve Milas’ımızın zarar görüyor olmasıdır. Bu hassasiyetimizden dolayı, 35 gündür sosyal medyada yapılan bütün saldırı ve suçlamalara yanıt vermemeye çalıştık. Polemikten beslenen ve sosyal medya girdabında sağa sola sürüklenenlerin ekmeğine yağ sürmemeye çalıştık. Amacımız, kurumsal kimliğin itibarını korumaktan başka bir şey değildir.

 

Hızlarını alamayan eski başkan Üçpınar ve arkadaşları, sonunda Genel Kurulu yürüten ve hukukçulardan oluşan divana da saldırmaktan çekinmemişler ve divanın ‘Baskı altında seçim kararı verdiğini, bunun bir darbe olduğunu, seçimi de tanımadıklarını’ sosyal medyada belirterek, itibar suikastına başlamışlardır. Bu yaşanan süreci Kent Konseyi’ne darbe olarak değerlendirmek, en basit şekliyle siyasi cahillik veya belli amaca yönelik manipülasyondur. Hatta kendilerinin dile getirdiği gibi Genel Kurul iradesine saygısızlıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”