MİLAS TÜRK
Giriş Tarihi : 09-01-2021 19:09   Güncelleme : 09-01-2021 19:09

MİLAS BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

MİLAS BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

MİLAS BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİ
Milas Belediyesi Ocak ayı Olağan Meclis Toplantısı 8 Ocak Cuma günü saat 14:00’de
Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşti.
Milas Belediye Başkanı Av. Muhammet Tokat’ın açılış konuşmasıyla başlayan, 2021
yılının ilk olağan meclisi olma özelliği taşıyan toplantıda,
15 ana gündem maddesinin yanısıra 5 ek gündem maddesi görüşülüp, karara
bağlandı. Toplantıda 12 maddeden oluşan İmar Komisyon Raporları da görüşülerek
meclis tarafından oylandı.

Denetim Komisyonu ve Sosyal Yardım Komisyonu Üyeleri Seçildi

2021 yılının ilk meclisinde 3. gündem maddesi olan 2021 yılında Meclis Tatil Ayının
görüşülmesi, 2021 yılında tatil olmayacağının kararlaştırılmasının
ardından oy birliği ile kabul edildi.
4. ve 5. maddeler sunulan önerilerin oy birliği ile kabul edilmesinin ardından karara bağlandı.
2021 Ayı Ocak Ayı meclis toplantısının 6.maddesi olan 5393 sayılı yasanın 25’nci maddesi
gereğince Denetim Komisyonuna üye seçilmesi talebi
mecliste grubu olan partilerin gösterdiği adaylar oylanarak belirlendi. Oylamaya göre
CHP’den Mehmet Ateş, Mustafa Özgülergil,
Ak Parti’den Hasan Çemrek, MHP’den Sinan Erbey, İYİ Parti’den Taecettin Yıldız seçildiler.
Ocak ayı olağan meclis toplantısının 7. maddesi olan Sosyal
Yardım Komisyonunda görev yapmak üzere 2 Belediye Meclis Üyesinin seçilme talebinin
görüşülmesi maddesi, Cenk Şimşek ve Ali Rıza Önerin oy çokluğu ile
seçilmesiyle karara bağlandı.

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Hedefleniyor"

Gündemin 8. maddesindeki İlçemizdeki kırsal mahallelerde üretim yapmakta olan küçük
üreticilerin ve aile tipi işletmelerin yüksek gelir
getirici alternatif ürünler üretmelerini teşvik etmek için eğitimler vermek, sürdürülebilir kırsal
kalkınma hedefi ile çevreye ve doğal yaşama

duyarlı alternatif tarım tekniklerini geliştirmek, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları, üretici birlik ve kooperatiflerinin aktif hale getirilmesi
ve işbirliğinin sağlanması, ürünlerin doğrudan tüketici ile buluşmasını sağlayacak imkanların
yaratılmasıyla birlikte yerel ekonomik kalkınmanın da
artırılıp kırsal nüfusun da bu artıştan fayda sağlaması adına kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, üretici birlik ve kooperatifleri ile
protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Muhammet Tokat’a yetki verilmesi talebi oy birliği
ile kabul edildi.
Gündemin 9. ve 10. maddelerinin imar komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile kabul
edilirken, 11. Madde için komisyonun ek süre talebi oy birliği
ile kabul edildi.12. maddenin komisyon raporu oy birliği ile kabul edilirken, 13. maddenin
plan bütçe komisyonuna havale edilmesi oy birliği ile
kabul edildi.
2021 Ocak ayı gündeminin 14. ve 15. maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
15 ana gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanmasının ardından İmar Komisyon
Raporlarının görüşülmesine geçildi. 12 maddeden oluşan İmar Komisyon
Raporu da oy birliği ile kabul edildi.
Son olarak 5 Ek Gündem maddesini görüşülen mecliste ek gündem maddelerinden 1. ve 5.
maddelerin İmar Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul
edilirken, 2.,3. ve 4. maddelerin Plan Bütçe Komisyonuna havalesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclisinin 2.Oturumu Salı Günü

Milas Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısının 2. oturumunun 12 Ocak salı günü saat
14.00 de Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonunda
gerçekleştirilmesi oy birliği ile kabul edildi.