MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 10-02-2021 17:51   Güncelleme : 10-02-2021 17:55

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odasındaki Son Gelişmeler Hakkında Açıklama

Marmaris Esnaf ve Sanatkârlar Odasındaki Son Gelişmeler Hakkında Açıklama

 

MARMARİS ESNAF VE SANATKARLAR ODASINDA YAŞANAN GELİŞMELERE DAİR 

BASIN AÇIKLAMASI

 

Değerli basın mensupları ve Marmaris kamuoyu,

2 Şubat 2021 Salı günü saat 11.00 da Marmaris Esnaf ve Sanatkarlar Odası yönetim kurulu olağan toplantısı için yönetim kurulu üyeleri başkan Şükrü Ayyıldız dahil olmak üzere  başkanlık odasında bir araya gelmiştir. Toplantıda rutin gündem maddeleri görüşülmesi sonrası başkan Şükrü Ayyıldız asil üyelikleri düşen 2 yönetim kurulu üyesinin yerine 2 yedek üyenin asil üyeliğe davet edildiğini, bunlardan 1 tanesinin o anda toplantıda bulunan Fikri Kolkesen, diğerininde o anda toplantıda bulunmayan oğlu Mehmet Ayyıldız olduğunu açıklamıştır. 

Başkan Şükrü Ayyıldız, 5362 sayılı kanun gereği oğlu ile aynı yönetimde bulunamayacağını bu sebeple istifa etmesi gerektiğini, yönetim kurulu üyelerinin de seçime kadar oğlu Mehmet Ayyıldızın yanında olmasını istemiş ve yönetim kurulunda bulunan üyeler başkan Şükrü Ayyıldızın bu açıklamasına saygı duyduklarını belirtmiştir. Devamında başkan Şükrü Ayyıldız seçim için oylama yapmış ve oğlunun başkan seçildiğini ilan etmiş, müdürlük odasında bulunan oğlunu toplantı salonuna çağırarak tebrik ettirmiştir. 

Bu toplantıdan yaklaşık 3 saat sonra saat 14.00 da Denetim Kurulu toplantısı başlamış, uzunca bir süre tarafımıza bu gelişme bildirilmemiş, evrak kontrolü sonrası defterleri imzalamamız başkan Şükrü Ayyıldız tarafından istenmiştir. Bizde imzanın beklemesi gerektiğini asıl konumuzun istifa ve başkanlık seçimi olduğunu ifade ettik. Ve durumu incelemek için karar defterini istedik, ilk başta isteksiz olsada ısrarımız sonrası defterleri inceledik. Bu incelemede bir çok usulsüzlük tespit ettik.

 Tespitlerimizi sizinle paylaşmadan önce 5362 sayılı kanunun içeriği ve 2 Şubat 2021 tarihi itibari ile odamız hakkında birkaç bilgi vermek konuyu irdelemek için daha doğru olacaktır.

1. Şükrü Ayyıldız Esnaf Odası başkanıdır.

2. Mehmet Ayyıldız oda müdürü ve yedek yönetim kurulu üyesidir.

3. Şükrü Ayyıldızın iddiasına göre 5362 sayılı kanun baba-oğul aynı yönetimde bulunmasına izin vermez.

4. Asil üyede azalma olursa yedek üyeden tamamlanmadan toplantı başlamaz.

5. Oda çalışanı görevinden ayrılmadan asil üye olamaz.

6. İstifa eden başkan toplantıya başkanlık edemez

7. Toplantıya katılmayan(defterde imzası olmayan) bir yedek üye asil üye olma hakkı kazanmış sayılmaz, toplantı başlayamaz.

8. Eğer çağrılan üye toplantıya gelmezse, sıradaki üye çağırılır benzer durum olursa yine aynı yol izlenerek 11 asile tamamlanmaya çalışılır, bu durum toplantının yapılabilmesi için mecburdur.

9. Başkan istifa ederse onun içinde 1 yedek üye asil üyeliğe davet edilir.

10. Karar defterleri yönetim kurulu toplantısında çıkarılır herkesin gözü önünde yazılır çizilir.

Bu bilgiler ışığında tespitlerimizde şu şekildedir;

1.Başkan seçilen Mehmet Ayyıldızın karar defterinde ismi ve imzası yoktur. (Bu durum tutanak altına alınmıştır.) Bu durum toplantının yapılmasını zaten engeller

2. Yönetim kurulu toplantısında Mehmet Ayyıldızın müdürlükten istifası ve istifa dilekçesinin içeriği üyelerin bilgisine sunulmamıştır.

3. Şükrü Ayyıldız istifa ettiğini iddia ettiği toplantıya başkanlık etmiştir, toplantının devam etmesi kanunsuz ve usulsüzdür. Yönetim kurulu üyelerinin bu konuda ki uyarısı Şükrü Ayyıldız tarafından geçiştirilmiştir.

4. Mehmet Ayyıldız toplantıya iştirak etmemiştir. 5362 sayılı kanuna göre yedek üye TOPLANTIYA İŞTİRAK etmezse toplantı BAŞLAMAZ, BAŞLAYAMAZ. Toplantının başlatılması karar defterine kararlar yazılıp imzalatılması kanunsuz ve usulsüzdür.

5. Şükrü Ayyıldızın yerine yedek üye daveti olmamıştır. Buna rağmen toplantı usulsüzce devam etmiştir. Karar defterinde ki eksiklikleri daha sonra tamamlarız ifadesi ayrı bir kanunsuzluk, usulsüzlüktür.

6. VE en vahimi Şükrü Ayyıldız odaya istifa dilekçesini sözde başkanlık seçiminin yapıldığı toplantıdan 4 saat sonra ve bizim tutanağımızdan sonra vermesidir. İstifa dilekçesi istemediği bir durum söz konusu olabilir diye bilinçli olarak sonraya bırakılmıştır. Havaya göre istifa edilir fikri ön plana çıkmıştır.

7. Şükrü Ayyıldızın iddia ettiği gibi baba oğul yönetimde bulunamıyorsa zaten Mehmet Ayyıldızın asil üye olması için Şükrü Ayyıldızın toplantının öncesinde istifa etmesi lazım gerekir ama böyle bir istifa toplantının yapıldığı o saate kadar resmi olarak olmamıştır.

 

Karar defterinde hem Şükrü Ayyıldızın hemde Mehmet Ayyıldızın imzalarının olmaması sebebi ise her ikisi aynı anda yönetimde bulunamayacağını düşünmeleri ve hangi sonuç çıkarsa onun imza atması üzerine plan yapıldığı içindir.

 

Ayrıca kamuoyunun bilmesi gereken bir hususda Denetim Kurulu tarafından Mehmet Ayyıldızın isminin ve imzasının olmadığının belgesi olan karar defterinin son sayfasının fotokopisi, Denetim Kurulunun hazırladığı Mehmet Ayyıldızın imzasının olmadığına dair tutunağın aslı ile birlikte odaya teslim edilmesine rağmen, Şükrü Ayyıldızın ifadesi ve yönetim kurulu üyelerinin şahitliğinde ortada olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Resmi bir evrak, tespit ettiğimiz usulsüzlükleri güya ispat edemeyelim diye yok edilme yoluna gidilmiştir. 2 Şubat günü ve sonrasında karar defterine yazılanlar ve o andan itibaren yapılan herşey usulsüzdür, 5362 sayılı kanun ile ters düşmekte ve HÜKÜMSÜZDÜR. 

Bütün sağduyulu çağrılarımıza Şükrü Ayyıldız kulağını tıkamış malasef baba tarafı ağır basmıştır.

Bizler bu konuyu yasal mevzuat üzerinden değerlendirdik. Ve yasal sürecin tarafı olmaya da devam edeceğiz. Denetim Kurulu, yönetim kurulu üyelerinin bilgisi ve desteği ile gerekli mercilere gereken müracatı yapacaktır. Marmaris gibi güzide bir şehrin hiçbir kurumuna USULSÜZLÜK yakışmıyor hele ki 33 yıllık bir oda başkanının buna vesile olması hiç hoş bir durum değildir. 

Bu konuda sayısız mesaj ve arama alıyoruz, duyulan rahatsızlık inanılmaz boyutta. Marmaris Esnaf ve Sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün kamuoyunun içi rahat olsun, oldu bittiye getirilmesine, üstünün örtülmesine, usulsüzlüklere bir kılıf bulunmasına asla müsade edilmeyecektir. 

Hiç kimse unutmasın ki oda başkanlıkları meslek değildir, iş değildir. Vatandaşımıza bir hizmet aracıdır o yüzden ne bir şahsa, nede bir aileye aitdir. 

Herkes yasaya, mevzuata uymak zorundadır. 

Bütün bu aktardıklarımızın neticesinde, Mehmet Ayyıldızın bu usulsüzlükler altında başkanlık turu atmaya bir son verip İSTİFA etmesi en erdemli tavır olacaktır. Aksi zaten yasal zeminde gerçekleşecektir. 

 

Olması gerekende Mehmet Ayyıldızın istifa ederek süreçteki iyi niyetini göstermesiydi, yönetim kurulunun yedeklerden davet edilerek 11 asil üyeye tamamlandıktan sonra yönetim kurulu içerisinden Marmaris Esnaf Ve Sanatkarlar Odası başkanı seçmeliydi, başkan vekili belirlenmeliydi. Bu teklifimizide ilk andan itibaren defalarca Şükrü Ayyıldıza ilettik ama olumlu dönüş alamadığımızıda ayrıca ifade etmem gerekir.

 

Değerli basın mensupları ve Marmaris kamuoyu, 

Son olarak belirtmek isterim ki,

2 Şubat Salı günü saat 11.00 da gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının yedek üye Mehmet Ayyıldızın iştirak etmemesine, istifa eden Şükrü Ayyıldızın yerine bir yedek üye davet edilmemesine rağmen başlatılması usulsüzdür. Deftere karar yazılıp imzalatılması usulsüzdür. Başkanlık seçimi dahil alınan kararlar hükümsüzdür.

Denetim kurulumuz durumu tespit etmiş ve tutanak altına almıştır. Alınan kararın iptali ve incelenmesi için Ticaret Bakanlığı Teftiş Kuruluna gerekli müracat yapılacaktır.

Marmaris Esnaf ve Sanatkarları başta olmak üzere bütün kamuoyunun içi rahat olsun, doğru elbet kazanacaktır…

 

     MARMARİS ESNAF VE  SANATKARLAR ODASI  DENETİM KURULU BAŞKANI

                                                   GÖKHAN EKİN

 NOT: Bu açıklama Denetim ve yönetim kurulu üyelerinin bilgisi ve onayı ile yapılmıştır.