FETHİYE TÜRK
Giriş Tarihi : 21-06-2021 10:33   Güncelleme : 21-06-2021 10:33

Kooperatif mali genel kurulu yapıldı

Kooperatif mali genel kurulu yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Ulusal bağımsızlık ekonomik bağımsızlıktan geçer” sözünü şiar edinerek; sağlıklı, sürdürülebilir ve üretici merkezli bir tarım politikası için kurulan Fethiye ve çevresinde çalışmalar yürüten Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı temsilcilerinin gözetimindeki mali genel kurul, Esenköy’deki üretim merkezinde çok sayıda ortağın katılımıyla yapıldı. Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşımız söylendi. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet raporları, 2020 yılı dönemi bilanço ve gelir gider cetvellerinin okunması ve ibrası gibi başlıklarla devam eden mali genel kurulda, çok sayıda üye de söz hakkı alarak görüşlerini belirtti.

Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dr. Hüseyin Fikret Ünal, yönetim kurulu faaliyet raporunu sunduğu konuşmasında kooperatifin kuruluş aşamasından itibaren yaşanan serüveni, karşılaşılan zorlukları, yakalanan başarıları ve gelecek hedeflerianlattığı bir konuşma gerçekleştirdi.

 

İkinci genel kurulda oy birliği ile yönetim kurulununun oluşturulduğunu, yönetim kurulu olarak kendilerine verilen desteğe teşekkür eden Kooperatif Başkanı Ünal, “Yönetim Kurulunun ilk toplantısında aldığımız karar kurumlaşma yönündeydi.İlk olarak Esenköy Üretim Merkezi’mizi kurduk. Üretim tesisinin işyeri açma ruhsatını, Fethiye İlçe Tarım Müdürlüğü’nden üretim izin belgelerini aldık. Kooperatif ürünlerimiz için Patent Enstitüsü’nden, Bider markasının tescilini yaptırdık. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile Kaya İnciri üretimi ve pazarlama konusunda işbirliği protokolünü imzaladık. Bu protokolun gereği olarak Kaya inciri için coğrafi işaret alınması, incir bahçelerinin oluşturulması, paketlenip gıda piyasasına sunulması kapsamında çalışmalarımıza devam ettik. Kaya inciri çeliklerinin alınması ve Aydın İncir Enstitüsü’ne gönderilmesi konusundaki çalışmalara katıldık. Önümüzdeki hedefimizi incir ağaçlarının yeniden dikimi, gençleştirilmesi, üretim tekniklerinin standart haline getirilmesi, paketlenmesi, coğrafi işaretin alınması ve Bider markasıyla önümüzdeki sezon piyasada yerimizi almak olarak belirledik. Bu konularda çalışma yapan bir uzmanla anlaşma yaptık. İlk defa bu sene Kaya inciri ve İncirköy beyazını paketleyerek piyasaya sunduk” şeklinde ifadeler kullandı.

Açıklamasını sürdüren Ünal, “Ortaklarımızın üretimini yaptığı fasulye, nohut, bulgur, kurutulmuş ürünler, reçel, sirke, salça, ceviz, fıstık gibi ürünleri katma değeri yüksek ürünler haline getirmek üzere etiketleme ve paketlemede son aşamaya geldik. Sürdürebilir tarımsal üretimin geliştirilmesi,sağlıklı ve hijyenik koşullarda üretimin devam ettirilmesi,tüketiciye doğru, aracısız ürünün ulaştırılmasının sağlanması, Fethiye yöresindeki tarımsal ürünlerin tanınırlığının arttırılması, üreticiye pazar olanaklarının geliştirilmesi,kırsal alanlarda ekonomik gelişme ve istihdama katkı sağlamak için işbirliği protokolu yaptık.İ şbirliğinin sonucu olarak Bahriye Üçok Parkı’nda büfe açılması, üretim merkezimizde paketleme, tarihleme ve vakum aletlerinin temini için anlaşma yapıldı. Coğrafi işaret alınan Fethiye tahini çalışmalarına katıldık.Fethiye susamı ve tahini konusunda ekim, hasat ve üretimi konusunda son aşamadayız. Bu sezon coğrafi işaret ve Bider markasıyla gıda sektöründe Fethiye tahini ile yer alacağız. Ayrıca orta vadeli erimde atalık tohumdan fide üretimi ve ortaklarımıza dağıtım konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Web sitesini oluşturduk. Sosyal medya sayfalarını işler hale getirdik. İlk ürünümüzün ismini vermemek olmaz. İmece ile Göceli Fethiye Tarhanasının reçetesini hazırlayıp üretimini gerçekleştirdik, paketledik, analizini yaptırarak gıda piyasasında yerini almasını sağladık. Zeytin bahçelerinin oluşması ve zeytinyağı üretiminde markalaşmak üzere çalışmalarımız devam etmektedir. İncir ve zeytin ağaçlarının iyileştirilmesi noktasında danışmanlık hizmeti alarak ortaklarımızın bahçelerinde çalışmalar yaptık. İlk planda butik otellerle ilişki kurup onların gereksinimini karşılamak üzere örnek çalışmalarımız bize izleyeceğimiz yolu gösterecektir. Gönüllü Ata dostlarımızın öncülüğünde yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurduk. On beş günde bir kurulan pazarımızda atalık tohumlardan oluşan ürünlerimizin dağıtımını gerçekleştirdik” diye konuştu.       

Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dr. Hüseyin Fikret Ünal açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Fethiye’mizde yeni kurulan Fethiye Likya Kadın Girişimi Üretim, İşletme ve Kalkınma Kooperatifi ile kırsal alanda projeler gerçekleştirmek üzere çalışmalar yaptık. Bu süreçte Göceli Fethiye Tarhanası üretim tesisi kurulması projesi ile GEKA’ya başvurduk. Gerek yeni kurulmamız, gerek üretim tesisimizin yetersizliği, gerekse bilançomuzun yetersizliği vb. sebeplerle projemizin uygulanması uygun görülmedi. Salgın nedeniyle tanıtım, görünümümüzü artırma, demokratik kitle örgütleri ve diğer kooperatifler ile ilişkilerde istediğimiz noktaya gelemedik. Aynı sebeplerle kırsal alanda kooperatif ortak sayısını artırmak amacıyla yaptığımız çalışmalarda aile işletmelerine ulaşma olanağımız olmadı.

Kooperatifçilik sadece üretim güçlerinin ve üreticilerin birleşmesi değil, ortak aklında birleşerek bir üst aşamaya çıkmasıdır. Bu noktada bizim çalışma koşullarımız ve ortamın durumu nedeniyle ortak aklı oluşturamadık. Kooperatif olarak avantajımız çok çeşitli ürün skalasına sahip olması ve ortaklarımızın aile işletmelerinden oluşmasıdır. Bu aynı zamanda göreceli olarak tek ürüne yönelik  kooperatifler karşısında dezavantaj yaratmaktadır. Bunu olumluya çevirebilmek için küme tarzında çalışma modelini hayata geçirmeye çalıştık. Ancak ortak küme çalışmasını gerçekleştirmek için ortaklarımızın öncülüğüne ve bizi çözümleri ile zorlamasına gereksinimimiz var. Kooperatifimizin kuruluşu ve gelişmesinde öncül olan tüm ortaklarımızın üretimde gösterdikleri çaba ve emeğin bir parçasını da kooperatifin merkezileşmesi ve kurumlaşması için göstermelerine gereksinimimiz var. Fethiye Ata Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, tabanı küçük çiftçi olan Fethiye halkının, sağlıklı, iyi, ekonomik gıdaya ulaşması için bir avuç küçük üreticinin öncülüğünde kurulmuştur.

Son yılda yaşadığımız salgıntüm dünyayı etkilediği gibi ülkemizi de etkiledi.Tüm yaşam biçimimizi, üretim,tüketim ve beslenme tarzımızı yeniden gözden geçirme gereksinimini doğurdu.”

 

Dilek ve temennilerle tamamlanan genel kuruldan sonra misafirlere kooperatif ortaklarının ürettiği ürünlerin ikramı gerçekleşti. Yine devamında kooperatif ortağı da olan yerel sanatçı Ferhan Dündar’ın halk ezgileri dinletisi gerçekleştirildi.