DALAMAN
Giriş Tarihi : 13-10-2020 05:58   Güncelleme : 13-10-2020 06:01

Kayacık Sahil Projesi Hayata Geçiyor

Kayacık Sahil  Projesi Hayata Geçiyor

DALAMAN BELESİYESİ KAYACIK SAHİLİ PROJESİ HAKKINDA DUYURU

Aydın-Muğla-Denizli Bölgesine ilişkin 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı TEMA Vakfı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı, Dalaman Yat Limanı alanının 'kaplumbağa yuvalama alanında, önemli doğa alanında, doğal sit alanları içerisinde ve Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırında olduğu iddiasıyla' dava açılmış olup, Danıştay 6. Dairesi tarafından liman projeleriyle ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve bu karara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından itiraz edilmiş, dosya İdari Dava Daireleri Genel Kuruluna gönderilmiştir.

2. 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni İmar Planı iptali için, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi tarafından, mülga Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığına karşı, 'Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/25.000 ölçekli çevre planı değişikliği iptal istemi' ile Muğla 2. İdare Mahkemesine dava açılmış olup, Mahkeme tarafından imar planının değişikliğinin iptaline karar vermiştir. Bu karar Doğuş A.Ş. tarafından temyiz edilmiştir.

3. 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarının iptali için, planlar askı aşamasındayken, TMMOB Şehir Plancılar Odası İzmir Şubesi tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığına karşı dava açılmış, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Yine aynı Oda, mülga ÖÇK tarafından onaylanan 08.08.2012 tarihli Dalaman Yat Limanı ve Deniz Otobüsü Yanaşma Yeri 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli imar planlarının iptaline ilişkin dava açılmış, Danıştay 6. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir.

Dalaman halkına söz verdiğimiz Dalaman Sahili projemiz son aşamasına yaklaşmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.