MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 19-04-2022 18:35

İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ: BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILACAK

İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ: BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILACAK

İPTAL TALEBİ REDDEDİLDİ: BİLİRKİŞİ KEŞFİ YAPILACAK
Menteşe Kent Konseyi’nin Çimento fabrikasına ilişkin, yürütmesinin durdurulması ve iptal talebi, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nce reddedildi. 
Menteşe Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, karara itiraz edileceği belirtildi. Mahkeme ayrıca fabrika alanında keşif yapılmasına, talebin bilirkişi raporundan sonra değerlendirilmesine karar verdi.

Muğla’nın merkez Menteşe İlçesi Bayır Mahallesi ile Yatağan İlçesi’ne bağlı Deştin Mahallesi arasına özel bir firma tarafından entegre çimento fabrikası kurulmak istendi. Firma, “ÇED olumlu” raporu aldı ve Menteşe Belediyesi tarafından firmaya inşaat ruhsat verildi.
Menteşe Kent Konseyi, Muğla Barosu Başkanlığı ve Deştin Mahallesi’nde yaşayan 4 yurttaş, geçtiğimiz ocak ayında Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde, kurulmak istenen fabrikanın halk sağlığı yönünden tehdit oluşturduğu, proje alanının yakınında zeytinliklerin bulunduğu, hukuka aykırı olduğu iddialarıyla yürütmesinin durdurulması ve iptal talebiyle dava açtı.
Mahkeme, 15 Nisan 2022 tarihinde itiraz yolu açık olmak üzere fabrika alanında önce keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, yürütmenin durdurulması talebinin bilirkişi raporu alındıktan sonra değerlendirilmesine karar vererek talebi reddetti.
Menteşe Kent Konseyi’nden yapılan yazılı basın açıklamasında mahkeme kararına itiraz edileceği belirtildi.
Menteşe Kent Konseyi’nden yapılan açıklamada, Muğla Çimento Fabrikası projesine karşı Kent Konseyi öncülüğünde başlatılan hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.
Kent Konseyi Yürütme Kurulunca konunun önemi gözetilerek, hukuki sürece ilişkin gelişmelerin periyodik aralıklarla kamuoyuna ile paylaşılmasının uygun olacağının değerlendirildiğine dikkati çekilen açıklamada, “Bu kapsamda; Menteşe Belediyesi tarafından verilen yapı ruhsatının ve dayanak imar durum belgesinin iptali için açılan dava Muğla 1. İdare Mahkemesi 2022/178 Esas numarası ile derdesttir. Ruhsat iptal davasına Muğla Barosu Başkanlığı ve Deştin Köyünde yaşayan 4 hemşehrimiz tarafından Davacılar yanında, Muğla Çimento San. Ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Belediye yanında katılma isteminde bulunulmuş olup tüm katılma talepleri kabul edilmiştir. Ruhsat iptali talebi ile açılan bu davada İdari İşlemin yürütmesinin dava sonuna kadar durdurulması istemimiz 18/04/2022 tarihli kararla reddedilmiştir. Bahse konu karara yönelik olarak 7 günlük yasal süresi içinde İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde itiraz başvurusunda bulunulacaktır. Öte yandan davalı idarece dosyaya savunma sunulmuş olmakla esasa ilişkin yargılama sürmektedir.” ifadeleri kullanıldı.
FABRİKA ALANINDA KEŞİF VE BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ YAPILACAK
“ÇED olumlu kararının iptali talebi ile Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı aleyhine açılan iptal davası ise Muğla 2. İdare Mahkemesi 2022/140 Esas numarası ile derdesttir.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
“Bahse konu ÇED İptal davasına daha önceki açıklamamızda da duyurulduğu üzere Menteşe Belediye Başkanlığı ve Deştin Köyünde yaşayan 4 Hemşehrimiz tarafından davacılar yanında katılma talebinde bulunulmuş olup bu talepler mahkemece kabul edilmiştir. ÇED İptal Davasına ayrıca Muğla Barosu Başkanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Davacılar yanında katılma talebinde bulunulmuş olup Muğla Barosu Başkanlığının talebi reddedilmiş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığının talebi hakkında ise yasal süre dolmadığından henüz bir karar verilmemiştir. Ayrıca Muğla Çimento San. Ve Tic. A.Ş. tarafından davalı Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı yanında katılma isteminde bulunulmuş olup bu talep mahkemece kabul edilmiştir. Bu dava dosyası bakımından da yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talep edilmiş olup mahkemece öncelikle keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına, yürütmenin durdurulması talebimizin bilirkişi raporu alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verilmiştir.”
Kurulması planlanan fabrika alanında yapılacak bilirkişi keşfinin tarihin ise masrafların yatırılmasından sonra belirleneceği kaydedildi.