MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 16-05-2022 17:59

GENÇLİK VE SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİLERİ

GENÇLİK VE SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİLERİ

GENÇLİK VE SOSYAL MEDYA SÖYLEŞİLERİ

15-21 Mayıs 2022 Gençlik Haftası boyunca ulusal çapta “Gençlik ve Sosyal Medya”
konusunda “Ne Kadar Sanal Ne Kadar Gerçek” sloganıyla söyleşiler gerçekleştirilecek.
Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararı ile kabul edilen 2022 yılı Bağımlılıkla
Mücadele Seferberlik yılı kapsamında sosyal medyanın bilinçli kullanımına yönelik olarak bir
hafta boyunca bir dizi etkinlik düzenlenecek.
15-21 Mayıs Gençlik Haftasında Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu
koordinasyonunda yurt genelinde üniversitelerde sağlık müdürlükleri ve rektörlükler
işbirliğiyle, ruh sağlığı çalışanları tarafından “Gençlik ve Sosyal Medya” söyleşi etkinliği “Ne
Kadar Gerçek Ne Kadar Sanal” sloganıyla gençlerle buluşacak. Söz konusu söyleşi
etkinliğinde gençlerin sosyal medyayı işlevsel kullanımının desteklenmesi ve sanal mecraların
ruh sağlığı üzerine etkisi tartışılacak. Etkinlikte ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığınca
Üniversitelerdeki gönüllülük faaliyetlerinden olan Genç Ofisler işbirliğiyle gençler de aktif
rol alacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı YouTube kanalında (ASHB Çocuk) Çocuk Dostu
Söyleşilerde aileler ile buluşulacak. Tüm sosyal hizmet merkezilerinde ailelere yönelik grup
çalışması gençlik ve sosyal medya konusu ele alınacak.
Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda tüm okullarda öğretmenler ve öğrenciler ile sosyal
medyada siber zorbalıkla mücadele konusu tartışılacak.
2019/2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele
Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2019 yılından beri Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda
paydaş kurum ve kuruluşlar iş birliğinde yürütülüyor.
“2019-2023 Davranışsal Bağımlılıklar İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı”
çalışmaları kapsamında çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm toplumun, teknolojinin
bilinçli, güvenli ve etkin kullanımına teşvik edilmesi, aşırı ve zararlı teknoloji kullanımının
önlenmesi, bu konuda psikolojik danışmanlık hizmetlerine erişimin sağlanması, ayrıca
sunulan hizmetlerin toplum tarafından bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

2

Sağlık Bakanlığı Koordinasyonunda Yürütülen (2019-2023) Davranışsal Bağımlılıkla
Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı Çalışmaları, “Bağımlılıkla Mücadele
Seferberliği Kampanya Faaliyeti” Kapsamında Basın Bilgi Notu
Tema: GENÇLİK VE SOSYAL MEDYA
Slogan: Ne kadar Gerçek Ne kadar Sanal
Dünyanın her yerinde uzakları yakınlaştıran sosyal medya platformları sayesinde
akademisyenleri, yazarları, çeşitli meslek mensuplarını, kurumları ve iş dünyasını yakından
takip etme fırsatı yakalıyoruz. Ayrıca günümüzde sosyal medya, halkla ilişkiler, pazarlama,
alışveriş, reklamcılık, habercilik, kampanya gibi birçok faaliyetin çeşitli alanlarında işlevsel
konumda yer alıyor. TÜİK (2021) verilerine göre 16-24 yaş arasında sosyal medya kullanım
alışkanlığı kadınlarda %76; erkeklerde %86,6 olmak üzere toplam ortalama %81.5 olarak
bildirilmiştir.
- Peki sosyal medyayı tüketim odaklı nasıl kullanıyoruz?
Sosyal medyanın bu olumlu işlevlerinin yerini sadece boş zaman geçirme, arkadaşlarla
mesajlaşma ve eğlence amaçları aldığında kişisel, ruhsal ve toplumsal sorunları tetikleyen
sosyal medya bağımlığına da neden olabilir.
- Sosyal medya platformlarında ne gibi risklerle karşılaşıyoruz?
Kişisel mahremiyetin tehlikeye girmesi, güvenilir doğru bilgiye ulaşmanın zorluğu,
manipülatif/yalan haberlerin hızlı biçimde yayılmasının yanında, sosyal medya bağımlılığı
riski ile toplumsal hayattan kopuş ve yaşamsal sorunları karşımıza çıkabiliyor.
Aşırı tüketim odaklı sosyal medya kullanımı sosyal beceri eksikliğine de neden olabilir.
Teknoloji ve internet aracılığı ile diğerleriyle iletişime geçen birey yüz yüze iletişimde zorluk
yaşayabilmektedir. Sürekli ekrana maruz kalmak dikkat dağınıklığına, fiziksel yorgunluğa
neden olabilir.
Bu noktada, sosyal medyanın sağlıklı kullanımı ve sanal mecralarda aşırı vakit geçirmenin
doğurabileceği riskler konusunda özellikle gençlerin farkındalıkları sağlanmalıdır.
- Sosyal medyadan üretim odaklı daha çok nasıl faydalanabiliriz?
Sosyal medyayı daha verimli kullanabilmek için yapılması gereken ilk şey hedef belirlemek
olmalı. Sosyal medyayı verimli kullanarak ne elde etmek istediğimize karar vermeliyiz.
Ticaretle uğraşmak mı, profesyonel bir görünüş kazanmak mı? Ya da mesleğimiz kariyerimiz
hobilerimiz doğrultusunda üretim odaklı kullanımı nasıl daha fazla destekleyebiliriz? Hedef
belirlendikten sonra hangi alanda içerik üretilmek isteniyorsa o alana yönelik hedef kitlesi
belirlenebilir. Sosyal medya kullanımı ile uzmanlığınıza yönelik deneyimlerinizi paylaşmak
istiyor olabilirsiniz. Daha fazla kişiye ulaşmak için uzmanlığınızla ilgili ücretsiz bilgilendirme
yayınları yapabilirsiniz. Tabii yasal yükümlülükleri öğrenerek ve uygulayarak, profesyonel
bakış açısıyla sosyal medya hesaplarının yönetilmesi için araştırmalar yapılmalıdır.
- Sosyal medya ne kadar gerçek ne kadar sanal?
Sosyal medyaya dâhil olmak, bu ortamlarda paylaşımlar yapmak sıradan bir süreç, günlük
yaşamın bir parçası konumunda gibi görülebilir.

3

Sosyal medyada her paylaşım gerçeği yansıtıyor mu? Neden hep en iyi durumlar sosyal
medyada paylaşılır? En mutlu, en başarılı anlar, en güzel yerler...
Çünkü sosyal medyada paylaşılan kişisel içerikler çoğunlukla kişilerin en mutlu oldukları
anlara yöneliktir. Sürekli mutlu yüzlerle karşılaşan bireyler kendi yaşamlarını sorgulayarak
sürekli mutlu olmamalarının üzüntüsünü yaşamaktadır.
- Mutlu, mükemmel ve başarılı hayatları izlerken ne kadar değerli, mutlu ve
başarılı hissediyoruz?
Gençler, akranlarının çevrimiçi hayatlarına bakarak kendi benlik ve hayatlarını olumsuz
değerlendirebiliyor. Önemli bir olumsuz etki de gençlerin birbirleriyle sosyal medya
performansını kıyaslıyor olması. Gençler paylaştıkları içeriklere gelen beğeni ve yorumlarla
kendilerini değerli ya da değersiz olarak nitelendirebiliyor. Beğeni, yorum, takipçi sayısı ve
paylaşım sıklığı gençler için önemli oluyor. Tanımadıkları akranlarının sosyal medyada
sürekli mutlu olduğunu gören gençler kendi hayatlarını renksiz bulabilirken bu durum düşük
yaşam doyumuna neden olabiliyor.
Sürekli bakımlı, şık giyimli, fit görünüme sahip akranlarını gören bireyler kendi görünüş ve
tarzlarını sorgulayabiliyor. Kullanılan filtre programları kişilerin kendilerini olduğundan farklı
göstermelerine ve kişinin fiziksel görünümünden memnun olmamaya yol açabiliyor. Sosyal
medyanın özgüven zedeleyici, olumsuz beden algısını tetikleyici rolü de olabiliyor.
- Olumsuz duygulardan ve olaylardan uzaklaşmak için bu mecraları kullanıyor
muyuz?
Kişisel sorunlardan ve sorumluluklardan uzaklaşmak, kaygı ve mutsuzluk gibi duyguları
azaltmak, eğlence, boş vakti değerlendirmek amaçlarıyla sosyal medya kullanımı bağımlılığa
neden olabilir. Bu nedenlerle sosyal ağlarla aşırı uğraş sosyal medya bağımlılığını besleyen
bir unsur olarak karşımıza çıkabilir.
Sosyal medya bağımlılığı gelişmiş ise; planlanandan daha fazla zaman harcanabilir ve sosyal
medya kullanımı konusunda normalden daha fazla aciliyet hissedilebilir. Yine bağımlılık
düzeyine ulaşmış aşırı sosyal medya kullanımı; aile üyeleri, yakın çevre, arkadaşlardan
uzaklaşmaya ve sosyal aktiveleri, hobileri ve sorumlulukları umursamama gibi olumsuz
durumlara yol açabilir.

- Sosyal medya bağımlılığından nasıl korunabiliriz?
Davranışsal Bağımlılıkları önlemede bireysel ve toplumsal farkındalığın artırılması,
çocukların ve gençlerin psikososyal becerilerinin güçlendirilmesi açısından kurumlar arası iş
birliği ile yürütülen çalışmalar önem arz etmektedir.