MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 04-01-2021 11:14   Güncelleme : 04-01-2021 11:14

GEKA’NIN 2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI’NA 192 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

GEKA’NIN 2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI’NA 192 PROJE BAŞVURUSU YAPILDI

GEKA’NIN 2020 YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI’NA 192 PROJE BAŞVURUSU
YAPILDI.
GEKA’nın geçtiğimiz Eylül ayında ilan ettiği Alternatif Turizm ile Kooperatif ve
Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi mali destek programlarına Güney Ege
Bölgesi’nden 192 proje başvurusu yapıldı.
Geçtiğimiz Mart ayından beri Türkiye’de ve dünyada yaşanan COVİD-19 pandemi
sürecinde birçok sektörde yaşanan durgunluğa rağmen Aydın, Denizli ve Muğla’dan Alternatif
Turizm ile Kooperatifçilik alanlarında Ajansa toplam 192 proje başvurusu yapıldı.
Yaklaşık üç aylık başvuru süreci boyunca mali destek programları konusunda çeşitli
tanıtım çalışmalarıyla kamuoyunu bilgilendiren Ajans, dijital ortamda gerçekleştirdiği
bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleriyle de potansiyel başvuru sahiplerine ulaştı.
Önceki yıllarda Aydın, Denizli ve Muğla’da il merkezi ve ilçelerinde bilgilendirme toplantılarını
ve proje yazma eğitimlerini birebir gerçekleştiren Ajans bu yıl toplantı ve eğitimleri çevrimiçi
olarak gerçekleştirdi. Düzenlenen söz konusu etkinliklerde yaklaşık altı yüz kişiye ulaşan GEKA,
programlar hakkında potansiyel başvuru adaylarına programların içerikleri, başvuru koşulları ve
süreçlerinin yanı sıra proje hazırlanması konusunda da detaylı bilgilendirme yaptı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten GEKA, 2020
yılı Proje Teklif Çağrısı, “Küçük Ölçekli Altyapı Projelerine Yönelik Alternatif Turizm
Altyapısı”, “Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Alternatif Turizm” ile “Kâr Amacı
Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi”
ana başlıklarında oluşan ve toplam 35 milyon TL bütçesi olan 2020 Yılı Proje Teklif Çağrısı’nı 9
Eylül 2020 tarihinde ilan etmişti.
Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ile odalar, borsalar vb. kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşlarının uygun başvuru sahibi olduğu “Küçük Ölçekli Altyapı
Projelerine Yönelik Alternatif Turizm Altyapısı Mali Destek Programı”nın toplam bütçesi 15
milyon TL olarak belirlendi. Güney Ege Bölgesi’nde alternatif turizm potansiyelinin harekete
geçirilerek, bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin
artırılmasının hedeflendiği program kapsamında uygun projelere asgari 50 bin TL azami ise 1
milyon TL destek sağlanacak. Aynı zamanda uygulanacak projelerle; alternatif turizm alanlarının
çekiciliğinin ve ulaşılabilirliğinin artırılması, bu alanlarda alternatif turizm aktivitelerinin
çeşitlendirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve kültürel öğelerin turizme entegre edilmesi de
amaçlanıyor.
Kobi statüsündeki işletmelerin başvuru yapabileceği “Alternatif Turizm Mali Destek
Programı”nda ise Bölgenin alternatif turizm potansiyelini harekete geçirecek, Bölgede
konaklama yapan ziyaretçi sayısının ve ortalama konaklama sürelerinin artırılmasını sağlayacak
uygun projelere toplam bütçesi 10 milyon TL olarak belirlendi. Spor, macera ve doğa turizminin
yanı sıra termal turizm ve sağlık turizminin geliştirilmesi ile yerel yaşam, yöresel ürünler ve

kültürel ögelerin turizme entegre edilmesi bu programın öncelikli hedefleri arasında yer alıyor. Bu
programda söz konusu hedef ve önceliklere uygun projeler için asgari 50 bin TL azami ise 500
bin TL destek sağlanacak.
Toplam 10 milyon TL bütçeli “Kooperatif ve Birliklerin Rekabet Gücünün
Geliştirilmesi Mali Destek Programı”nda ise üretim odaklı kooperatif ve birliklerin rekabetçi bir
yapıya kavuşturularak bölge ekonomisine olan katkılarının arttırılması hedefleniyor. Bu hedef
doğrultusunda; kooperatif ve birliklerin kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, işleme, paketleme
ve depolama süreçlerinin iyileştirilmesi ile markalaşma ve pazarlama kapasitelerinin artırılması
temel öncelikler arasında yer alıyor. Söz konusu program kapsamında da uygun projelere asgari
50 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.
Başvuru süreci tamamlanmış projelerin değerlendirme süreci başlatılmış olup Ajans tarafından
yapılan ön inceleme sonrasında bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi tarafından
değerlendirme süreci devam edecek. Değerlendirme süreci, projelerin Ajans Yönetim Kurulunun
onayına sunulmasıyla son bulacak ve  yeterli kritere sahip başarılı projeler GEKA’nın internet
sitesi ile sosyal medya hesaplarından kamuoyuna duyurulacak.