FETHİYE TÜRK
Giriş Tarihi : 07-01-2021 14:16   Güncelleme : 09-01-2021 19:28

DUYU BÜTÜNLEME NURSEL ÖZDEMİR KURUMLARINDA

Yetersizlikleri sebebiyle özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet eden Nursel Özdemir Kurumlan 2002 den bu yana eğitim vermeyi sürdürüyor

DUYU BÜTÜNLEME NURSEL ÖZDEMİR KURUMLARINDAOzel eğitimin yanı sıra dil ve konuşma terapisi, ergoterapi, odyoloji oyun terapisi, foortime,
fiziktedavi, prep eğitimi, disleksi muhadale program, psikolojik danışman ve rehberlik hizmeti
sunduğumuz kurumlar mızda DUYU BÜTÜNLEME seanslanmiz baslamistir.
Uzman fizyoterapistler tarafından verilen duyu bütünlemede bireysel değerlendirmeden sonra kişiye
ozel eğitim programı yapmaktadır. Konuyla ilgili duyu bütünleme uzmanları tarama için Orencileri
beklediklerimi ac kladi.
Çevreden gelen uyarıları algılamamızı sağlayan ve bu uyanlara adaptif cevap vermemize neden olan
yedi adet duyumuz "ardır. Bunlaran besi bildiğimiz gibi bilgilerin geldiği duyular: Tat,
Dokunma Taktil), is lme, koku, Gorme, diğer ikisi ise denge, hareket vestibüler), kas ve eklen duyusu
(propriosepsiyon) olarak aynı mıştır. Denge ve Hareket vestibuler) duyusu uzay toşluğunda nerede
olduğumuzu bilmemizi sağlar, vucut dengesini temel alır; hareket yönumuzu ve hizmı algılamamızı
sağlar. Kas ve Eklem(proprioseptif) duyusu ise kendimize ne kadar kuvvet uyguladığımızı, vücut
uzuvlamızın vucudumuza göre nerede olduğunu anlamamızı sağlar; yani vücut farkındalımızı
sağlayan duyumuzdur. Tum bu bahsedilen duyuların algısında sıkıntı yaşayan çocuk veya erişkin
kislerde Duyu Bütünleme Terapisi uygulanmaktadır.
"Beynimizin gelen duyusal bilgiler duzenlediği ve yorumladığı sürece duyu bütünleme denir."
Burada amaç insan vücudunun bazı bölgelerini uyararak, duyulanin birbirleri ile uyumlu şekilde
çalışmalarını sağlamaktır. Duyular hareketle uyumlu bir şekilde çalıştığı takdirde beynimiz pelişmeye ve
yeni bilgiler doğru şekilde öğrenmeye açık hale gelir.
Duyuların Davran is Üzerine Etkisi: Çocuklarda cuyu bütünleme tipik çocukluk deneyimleri ile gelişir.
Cocuklar bu duyusal deneyimler ile gelen duyusal grdiyi yorumlama, ayarlama ve uygun cevap
oluşturma ile gelişirler. Kosma, sallanma, yuvarlanma gibi aktiviteler ile vucutlarının uzaydaki konumu
hakkında bilgi sahibi olurlar. Bu kazanım ve bilgi dünya üzerinde güvenli şekilde gezinmelerini
sağlar. Giyinme, yemek yeme, sakin kalabilme ve günlük yaşamdaki zorluklar ortaya çıkan çocuklarda
duyu butunieme problemleri mevcuttur. Bu problem sıklıkla duyu bütünleme bozukluğu veya duyusal
slem bozukluğu olarak ortaya çıkabilmektedir
"Duyulann yeterli entegrasyonu sağlanmadığı takdirde davranışsal bozukluklar ortaya akar."
Duyusal Problemler / Belirtiler ve Cocuğun Tepkilen
Dokunma, Ses, Hareket, Gormeye Aşırı Tepki:
Dikkati kolay dağılur
Dokunulunca kendini çeker
Baz yiyecek ve giysilerden kaç nir
Parklarda hareketli nesnelere aşını korkar
Yüksek seslere hassastır
Beklenmeyen duyusal girdi ile agresif tavırlar vardır
Duyusal Girdiye Normalin Altında Tepki:
Yoğun duyusal girdi arama
Vucut pozisyonu ve ağrının farkında olmama
Asiri ve düşük tepkiselik arasında geçişler yapma
Koordinasyon Problemleri: