MARMARİS
Giriş Tarihi : 30-06-2021 12:16   Güncelleme : 30-06-2021 12:16

DSV Yatçılık, “Özlü talihsiz bir açıklama yapmıştır”

DSV Yatçılık, “Özlü talihsiz bir açıklama yapmıştır”

Geçtiğimiz günlerde Marmaris’te hizmet sunan DSV Yatçılık hakkında Marmaris TV kanalıyla açıklamada bulunan Muzaffer Özlü’ye cevap... Şirket yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Özlü’nün talihsiz bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

DSV Yatçılık tarafından yapılan açıklamada, Marmaris Yapı Ortağı ve Müdürü Muzaffer Özlü’nün, yine bu şirket bünyesinde bulunan Marmaris TV kanalıyla DSV Şirketi ve Kurucu Ortaklar Ulviyye Alizade Kuceruk ile Valeriy Stepanenko’ya yönelik açıklamalarına cevap verildi.

Yazılı açıklamada, “Marmaris Yapı Ortağı ve Müdürü Muzaffer Özlü’nün  yine bu şirkete ait Marmaris TV kanalıyla 27 ve 28 Haziran 2021 tarihlerinde şahsının aynası niteliğinde iki açıklamada bulunduğu belirtildi. Özlü ve ortağı Arzu Kayaoğulları’nın, DSV Şirketi ve Kurucu Ortaklar Ulviyye Alizade Kuceruk ile Valeriy Stepanenko aleyhine yaptığı açıklamalara yönelik  eylemlerini tarih sırası ile geniş kitlelerin bilgisine sunmak çoktandır şart olmuştur. Zira bu son talihsiz açıklama, bu bilgiler ışığında daha da anlamlı hale gelecektir.

1. Muzaffer Özlü ile Arzu Kayaoğulları’nın şirketi Marmaris Yapı, 2018 yılı Mayıs ayında DSV Şirketini anonim şirkete döndüreceğiz yalanı ile düzenlettikleri, içeriği itibarıyla gerçeğe aykırı tespitler (2018/4789 Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma no) içeren bir yeminli mali müşavir raporu ile DSV Şirketine kayyım atatmışlardır. Bu hareketin amacı, kayyımlar eli ile DSV Şirketi’nin iş göremez hale getirilmesi, tüm ruhsatlarının iptalidir. Kayyım tayini kararı temmuz 2018’de kaldırılmışsa da bugüne kadar kayyım tayini talebi yenilenmektedir.

2. Marmaris Yapı, bilahare Mayıs 2018’de açtığı dava ile DSV Yatçılık’ın tasfiyesini talep etmiş, ancak bu olmazsa alacaklarının sermaye sayılıp pay çoğunluğunu elde etmenin de kendisini tatmin edeceğini dava etmiştir (Marmaris Asliye 2nci Hukuk Mahkemesi 2018/156 E.). Bu arada iddia edilen alacakların doğru olmadığı Marmaris Asliye 3üncü Hukuk Mahkemesi’nin 2019/189 E. sayılı dosyasında tespit edilmiştir.

3. Kayyımlar eli ile emellerine nail olamayan Marmaris Yapı ortakları 2019 yılı Kasım ayında, muhasebecileri Hacı Talip Bilim eliyle, DSV Şirketi’nin işçilerini işten çıkartmış ve yerlerine DSV Şirketi’nde hiçbir zaman çalışmamış, çalışması da gerekmeyen Muzaffer Özlü’nün kardeşi Cabbar Özlü, eski Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar’ın sekreteri Özlem Güler, Hacı Talip Bilim’in bulunduğu bir kısım kişiler işe başlamışlar gibi kayıt oluşturmuştur. Bu durum da SGK denetmenlerinin raporu ile tespit edilmiş ancak yedi ay sonra usulsüz sigortalılık girişleri iptal edilebilmiştir. Tabi, tecrübeli personelin haksız yere işten atılması nedeniyle tekne çekme sezonunun kaybedilmemesi için özel gayret göstermek gerekmiştir.

4. SGK şifrelerinin değiştirilmesi yolu ile DSV Şirketi’nin çökertilmesi teşebbüsü de bedel ödenerek bertaraf edilmişse de bu defa 15 Ekim 2020 tarihinde Ulviyye Alizade Kuceruk ile Valeriy Stepanenko aleyhine, kara para aklama, zimmet, güveni kötüye kullnama dahil sekiz ayrı suçtan asılsız iddialarla şikayette bulunulmuş ve kayyım talebi bu defa Savcılık eliyle hayata geçirilmek istenmiştir (Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı 2020/4251 Soruşturma).

 

5. 15 Ekim 2020 tarihinden beri DSV Şirketinde bir sebeple bulunup da Marmaris Yapının şirkete yerleştirdiği, yedi yirmi dört DSV Şirketi’nde görevli bulunan üç kişilik ekip tarafından taciz veya tehdit edilmeyen kimse kalmamıştır.

6. DSV Şirketine yerleştirilen ajanlar ve DSV Şirketi’nden çalınan bilgiler kullanılarak DSV Şirketi’nin müşterilerine, Marmaris Yapı vekili tarafından ihtarnameler gönderilmiş, müşteriler icra takibi tehdidi ve savcılık tarafından dinlenme tehditlerine uğratılmışlardır.

27 Haziran tarihli haberde; çekek alanında yaşanan talihsiz yangın olayının daha ateşi soğumamışken olayla ilgili haber ‘Şüpheli Yangın’ başlığı altında verilmiştir. Haberi bu şekilde verenler bu yangının neden şüpheli olduğunu, panik haberin sebebini, şüphenin ne olduğunu ve şüphelileri derhal açıklayamaz ise şirketimiz aleyhine  kasten karalama haberi yaptıkları bu üzücü olayı dahi şirket ortağı ve müdürü aleyhine kullanma gayreti içerisine girdiklerini kabul etmiş olacaklardır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şu şekilde devam ediyor;

“28 Haziran tarihli basın duyurusunda Muzaffer Özlü’nün can ve mal kaybına engel olunacak tedbirlerin alınmasına engel olunduğundan bahsetmiştir. Marmaris Yapı Firmasının, çekek alanında yarım, eksik ve ayıplı bıraktığı her iş gibi yarım ve eksik bıraktığı yangın tertibatını  tamamlayan Ulviyye Alizade Kuceruk yangın tertibatını kendi şahsi hesabından karşılayarak tamamlamıştır. 2019 yılı çekek sezonundan bu yana hiç bir eksiği yoktur ve olaya müdahalede de bu tesisat tam kapasite kullanılmıştır. Netice itibariyle menfur olayda DSV Şirketinin  hiç bir kusuru bulunmamaktadır. Çekme sözleşmelerinde senin imzan olsa da olmasa da durum böyledir. Hizmet vermeyenin  en azından gölge etmemesi gerektiği, şirket ortağı ve müdürününe  düşen asgari sorumluluğun kapsamında olmalıdır. 29 Haziran 2021 tarihinde Marmaris Yapı tarafından başlatılan uyuşmazlığın duruşmasında Muzaffer Özlü’nün yangın olayını bahane ederek DSV Şirketi’ne kayyım atanmasının istemesi de dikkatlerden kaçmamıştır.Kamuoyunun takdirine arz olunur.”