EKONOMİ
Giriş Tarihi : 27-12-2020 16:00   Güncelleme : 27-12-2020 16:00

Borcu olana güzel haber! 1 yıl daha uzatıldı

Borcu olana güzel haber! 1 yıl daha uzatıldı

Borcu olan vatandaşlara güzel haber gece yarısı Meclis'ten geldi. Bir yıl daha uzatılmasına karar verildi. TBMM'nin verdiği çek borcu kararı ile milyonlarca vatandaşı pandemi döneminde sıkıntıya sokan çekler, zamanından önce bankaya ibraz edilerek bozdurulmasının önüne geçilmesine devam edilmiş oldu. TBMM Genel Kurulu’nda Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi görüşülürken, son dakika düzenlemesiyle çeklerin bankalar üzerinden zamanında önce bozdurulmasını engelleyen hüküm bir yıl daha uzatıldı. Teklifte Barolar Birliği başta olmak üzere tepki toplayan avukatların müvekkilleriyle ilgili bilgileri verme zorunluluğu düzenlemesinin kapsamı daraltıldı.

 

 

Borcu olana güzel haber! 1 yıl daha uzatıldı

Genel Kurul’da, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi üzerinde son dakika değişiklikleri yapıldı. Teklifi çek kanununa ilişkin bir madde eklenerek 31/12/2020 tarihinde sona erecek olan üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmemesi için bankaya ibrazının geçersiz olduğunu düzenleyen hüküm bir yıl daha uzatıldı. Böylece milyonlarca vatandaşı pandemi döneminde sıkıntıya sokan çekler, zamanından önce bankaya ibraz edilerek bozdurulmasının önüne geçilmeye devam edilecek.

Finansal sınırlama

 

Bir başka önerge ile de Barolar Birliği başta olmak üzere meslek örgütleri ve kamuoyunda oluşan tepki üzerine avukatların müvekkillerinin bilgilerini vermesine ilişkin düzenlemeye “finansal işlemler” başta olmak üzere kapsam daraltıldı. Buna göre düzenleme, “Savunma hakkı bakımından diğer kanun hükümlerine aykırı olmamak ve Avukatlık Kanunu’nun 35. maddesinin birinci fıkrası ile alternatif uyuşmazlık çözüm yolları kapsamında ifa edilen mesleki çalışmalar nedeniyle edinilen bilgiler hariç olmak üzere, taşınmaz alım satımı, sınırlı ayni hak kurulması ve kaldırılması, şirket, vakıf ve dernek kurulması, birleştirilmesi ile bunların idaresi, devredilmesi ve tasfiyesi işlerine ilişkin finansal işlemlerin gerçekleştirilmesi, banka, menkul, kıymet ve her türlü hesaplar ile bu hesaplarda yer alan varlıkların idaresi işleriyle sınırlı olmak üzere serbest avukatlar” şeklinde değiştirildi. (Milliyet)