MUĞLA TÜRK
Giriş Tarihi : 26-03-2021 22:29   Güncelleme : 26-03-2021 22:29

2021/10 Karar No'lu MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

2021/10 Karar No'lu MUĞLA İLİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KURUL KARARI

KARAR              :

Koronavirüs (Covid­19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. Koronavirüs ile mücadele kapsamında, alınan kararların daha etkin uygulanabilmesi amacıyla İlimizde aşağıdaki ek Kararlar alınmıştır. Buna göre;

 

1. Covid–19 pozitif ve temaslı olan kişilerin izolasyonkurallarını ihlal etmesi durumunda, Kötekli Şahidi Kız Öğrenci Yurdunda karantina altına alınmasına ve ihlal nedeniyle cezai işlem uygulanmasına,

 

2.Kaymakamlıklar tarafından Covid-19 pozitif ve temaslı izolasyona tabi kişilerin takibi için muhtarların,  azaların,site ve apartman yöneticilerinin görevlendirilmesi, Covid-19 pozitif ve temaslı olan şahısların izolasyonu ihlal etmeleri durumunda görevlendirilen kişiler tarafından 112 Acil ÇağrıMerkezi ve kolluk kuvvetlerine ivedilikle bildirilmesine,

 

 

Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

 

Oy birliği ile karar verilmiştir.